Nowa kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku

1

W poniedziałek 10 lutego br. powołano skład nowej Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku na kolejną, 4-letnią kadencję. Na przewodniczącą wybrano posłankę Monikę Wielichowską, a wiceprzewodniczącym został Piotr Marchewka z zarządu powiatu kłodzkiego.

W skład rady wchodzi łącznie 13 osób powoływanych przez starostę kłodzkiego spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu kłodzkiego związków zawodowych, organizacji pracodawców, rolników i organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką rynku pracy. Zakres zadań powiatowych rad rynku pracy jest odwzorowaniem zakresu zadań wojewódzkich rad rynku pracy – adekwatnie do lokalnego rynku pracy – przy czym, ze względu na zadania powiatowych urzędów pracy, powiatowe rady rynku pracy dodatkowo opiniują celowość realizacji programów specjalnych oraz proponowane zmiany.

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu wybrano skład nowej rady. W głosowaniu funkcję przewodniczącego powierzono Monice Wielichowskiej, a na stanowisko wiceprzewodniczącego wybrano Piotra Marchewkę – etatowego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego, który wręczył podziękowania dotychczasowym członkom rady, a zarazem powitał nowo zasiadające w niej osoby. W nowej kadencji do rady dołączył też Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. Oprócz podsumowania poprzedniego roku, nowa rada obradowała również m.in. nad nowymi propozycjami podziału środków finansowych przeznaczonych na zwalczanie bezrobocia w powiecie oraz nad pozostałymi programami wsparcia oraz propozycjami podpisania nowych porozumień z pracodawcami w celu aktywizacji młodzieży szkolnej po przez programy praktyk zawodowych.

Obecnie liczba osób pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim wynosi ok. 5600 osób, z tego, ok. 3000 osób aktywnie działa i przy wsparciu urzędu pracy korzysta z rożnych form aktywizacji tj.: jak szkolenia, podnoszenie kwalifikacji czy wsparcie finansowe na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Trwale bezrobotnych, które z rożnych przyczyn nie chcą lub nie mogą podjąć pracy jest 2000 osób.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku 2020-2024: Monika Wielichowska – przewodniczący, Piotr Marchewka – wiceprzewodniczący, Sebastian Borecki, Irena Foremnik, Tomasz Korczak, Halina Szendzielorz, Hubert Krech, Michał Piszko, Joanna Kraj-Plenkiewicz, Maciej Machela, Mirosław Niemczura, Sylwia Osiadacz, Elżbieta Ulatowska.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kłodzku

1 KOMENTARZ

  1. SPOSOBEM WALKI z BEZROBOCIEM jest pozyskiwanie inwestorów, a nie czekanie że sami przyjdą. Szczególnie Panu burmistrzowi Kłodzka Piszko polecam udanie się np. do burmistrza Bielawy dr. Hordyja i burmistrza Dzierżoniowa. Pokaże Mu jak DYNAMICZNIE JEST ZAGOSPODAROWANA tamtejsza PODSTREFA EKONOMICZNA i ciągle się rozwija . Kłodzko które jest centralnie położone w subregionie kłodzkim, na skrzyżowaniu dróg krajowych z największymi możliwościami na terenie powiatu, NIESTETY nie wykorzystanymi , jest NEGATYWNYM przykładem dla innych samorządowców, zamiast być wzorem do naśladowania i „motorem” napędzającym rozwój gospodarczy całego powiatu (subregionu kłodzkiego). Jak widać na kłodzkim przykładzie nie każdy nadaje się na kreatywnego burmistrza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis