5.3 C
Kłodzko
poniedziałek, 22 kwietnia 2024
REKLAMA

Regulamin

korzystania z portalu 24klodzko.pl

 1. Korzystanie z portalu 24klodzko.pl jest dobrowolne. Użytkownik korzystający z portalu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Portal 24klodzko.pl umożliwia zamieszczanie komentarzy przez użytkowników. Pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonego komentarza ponosi zamieszczający je użytkownik.
 3. Komentarze nie mogą być podpisywane w sposób obraźliwy, z użyciem wulgaryzmów, a także w sposób, który mógłby wprowadzać w błąd co do personaliów osoby komentującej.
 4. Komentarze nie mogą zawierać:

  1. treści wulgarnych i obraźliwych, szczególnie w stosunku do innych użytkowników oraz osób prywatnych.
  2. treści obraźliwych w stosunku do osób publicznych, w szczególności odnoszących się do ich sfery prywatnej.
  3. treści naruszających obowiązujące w Polsce prawo oraz powszechnie akceptowane normy obyczajowe.
  4. treści zawierających reklamy i odnośniki o charakterze reklamowym kierujące do innych stron.
  5. treści, do których dostęp jest z jakiegokolwiek powodu prawnie ograniczony.
  6. treści stanowiących naruszenie prawa ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne.
  7. treści niezwiązanych z tematem komentowanych artykułów oraz powtarzających się.
  8. treści wymierzonych w redakcję, autorów lub współpracowników portalu.
 5. W przypadku naruszenia w treści komentarzy zasad określonych w pkt. 3 i 4 redakcja portalu zastrzega sobie prawo do moderowania i usuwania komentarzy. W przypadku uporczywego naruszania w/w zasad redakcja zastrzega sobie prawo do nałożenia stałej blokady dodawania komentarzy przez użytkownika.
 6. Na żądanie uprawnionego podmiotu wymiaru sprawiedliwości operator może udostępnić dane umożliwiające identyfikację osoby zamieszczającej komentarz.
 7. Redakcja portalu ma prawo do zablokowania dostępu do portalu w sposób trwały w stosunku do użytkowników nie stosujących się do zapisów niniejszego regulaminu.
 8. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadamia użytkowników wyłącznie komunikatem publikowanym na stronie głównej.