Noc Kościołów w kłodzkiej kolegiacie

0

Czwarta edycja Kłodzkiej Nocy Kościołów odbyła się w minioną sobotę, 8 czerwca br. w kłodzkiej kolegiacie. Tym razem wydarzenie poświęcone było trzem tematom – pieśniom maryjnym, freskom Karola Dankwarta oraz pierwszej prezentacji poddanych konserwacji XIV-wiecznych dokumentów z jezuickiego archiwum.

Przybyłych licznie gości przywitali organizatorzy wydarzenia – o. Robert J. Mól, Henryka Szczepanowska oraz Mietek Kowalcze, przybliżając tematykę i program IV Kłodzkiej Nocy Kościołów.

Od strony muzycznej Noc Kościołów rozpoczął koncert w wykonaniu kłodzkiego chóru Concerto Glacensis z towarzyszeniem Natalii Figiel na fortepianie, Dagmary Przewłockiej na instrumentach perkusyjnych i Szymona Wołocha na organach. Chór pod dyrekcją Katarzyny Mąki przedstawił tematykę maryjną w muzyce chóralnej – głównie w oparciu o psalm ?Salve Regina?, ukazując ją w różnorodnych wykonaniach – od klasycznego po zupełnie nowoczesne.

Następnym punktem Nocy Kościołów była prezentacja Grzegorza Zajączkowskiego ukazująca znajdujące się w kolegiacie freski Karola Dankwarta tworzące cykl ?Salve Regina?. Prezentacja ta była o tyle niezwykła, że freski te, choć widoczne dla każdego odwiedzającego kolegiatę – w pełni mogły zostać pokazane dopiero na slajdach, znajdują się bowiem w górnej części kościoła – na emporach zlokalizowanych nad bocznymi nawami kościoła. Dzięki prezentowanym na slajdach fotografiom, przygotowanym przez dra Michała Kurzeja i dra hab. Rafała Popławskiego z Instytutu Historii Sztuki UJ, goście Nocy Kościołów mogli w pełni podziwiać stworzone przez Karola Dankwarta dzieła, które mają co prawda charakter religijny, ale – jak wskazywał Grzegorz Zajączkowski, zawierają wiele odniesień do życia codziennego, a nawet i samego Kłodzka.

Tematyka muzyczna powróciła do kolegiaty za sprawą wykładu Ludmiły Sawickiej z Instytutu Muzykologii, która omówiła kult maryjny w liturgii muzycznej w parafii WNMP w Kłodzku. Wykład ten był też okazją do zaprezentowania po raz pierwszy publicznie pochodzących z XIV i XV wieku pergaminów tworzących ?Zbiór pieśni maryjnych i pieśni okolicznościowych?.

Równolegle z koncertem i wykładami w nawie bocznej kolegiaty można było podziwiać pracę grafika, historyka fotografii i kaligrafa Davida Hadara z Tel Aviv Museum of Art, który pieczołowicie przygotowywał dla uczestników pamiątkowe fragmenty ?Salve Regina?, kaligrafując je na pergaminie.

Zwieńczeniem IV Kłodzkiej Nocy Kościołów była pierwsza publiczna prezentacja XIV-wiecznych dokumentów z jezuickiego archiwum, które zostały poddane konserwacji przez prof. Weronikę Liszewską i dra Jacka Tomaszewskiego z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ujrzeć zatem można było dokumenty sygnowane przez arcybiskupa Arnoszta z Pardubic, króla Karola IV czy arcybiskupa Jana z Pragi.

Przy okazji prezentacji sami autorzy konserwacji przybliżyli gościom, jak przebiegała i na czym polegała żmudna konserwacja 33 archiwaliów sporządzonych na pergaminie i papierze i opatrzonych woskowymi i ołowianymi pieczęciami. W tym miejscu dodać trzeba, że konserwacja dokumentów przeprowadzana była ze środków Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, a w tym roku renowacji zostanie poddanych kolejnych 30 pergaminów z archiwum kłodzkich jezuitów.

Tegoroczna Kłodzka Noc Kościołów przyniosła uczestnikom sporo różnorodnych wrażeń, stąd też nie należy się dziwić, że publiczność była tak liczna, a samo wydarzenie wyjątkowe.

Tomasz Żabski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis