8.3 C
Kłodzko
środa, 22 marca 2023
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rafał Olecha wrócił do szkoły. Komisja dyscyplinarna uchyliła decyzję zarządu o jego zawieszeniu

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim uchyliła decyzję zarządu powiatu kłodzkiego o zawieszeniu Rafała Olechy w pełnieniu funkcji nauczyciela. Postanowienie wojewódzkiej komisji podtrzymała Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki, do której odwołał się starosta. Rafał Olecha wrócił do pracy 9 lutego br. jako nauczyciel, ale już nie jako dyrektor, a do prowadzenia lekcji w piątek, 18 lutego br.

Rafał Olecha, były dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku, może wrócić do pracy. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim, do której odwołał się dyrektor ZST po tym, jak zarząd powiatu kłodzkiego uchwałą z 16 grudnia 2021 r. zawiesił go w pełnieniu funkcji dyrektora i nauczyciela, 20 stycznia br. uchyliła decyzję zarządu. Według Komisji Dyscyplinarnej, decyzja wydana była wadliwie i nie zaszły przesłanki do zawieszenia nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora. Jak wskazują w uzasadnieniu członkowie komisji, zawieszenie ma miejsce wtedy, kiedy przeciwko nauczycielowi wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. Dyrektor szkoły zawiesza obligatoryjnie nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły w sytuacji, gdy wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. W przypadku R. Olechy takich przesłanek nie było.

Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim odwołał się starosta kłodzki Maciej Awiżeń do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Ministerstwie Edukacji i Nauki. Instancja odwoławcza potrzymała decyzję wojewódzkiej komisji wskazując, że: „w przypadku powołania się na przypadek niecierpiący zwłoki uzasadnienie powinno wykazać, że nauczyciel/dyrektor stwarza bezpośrednie zagrożenie dla uczniów/wychowanków i powinien być odsunięty od pełnienia zadań opiekuńczo-wychowawczych (…). Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela ma charakter prewencyjny i ma na celu zabezpieczenie praw i dóbr dziecka/ucznia”. Jak podkreślają w uzasadnieniu członkowie komisji, sprawa niecierpiąca zwłoki musi być dobrze uzasadniona, tymczasem w uchwale o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków brak jest wskazania i przede wszystkim uzasadnienia dla sklasyfikowania sprawy jako „niecierpiącej zwłoki”. Jak wskazuje komisja, na dzień wydania decyzji o zwieszeniu w wykonywaniu obowiązków nauczyciela, postępowanie dyscyplinarne nie zostało wszczęte, nie został złożony właściwy wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Dyscyplinarnego. Jak podkreśla komisja odwoławcza, nie zostało także wszczęte prokuratorskie postępowanie karne przeciw dyrektorowi i nie postawiono mu zarzutów, co uzasadniałoby zwieszenie.

W ocenie obu komisji dyscyplinarnych Rafał Olecha nie naruszył ustawy Karty Nauczyciela i nie wystąpiły przesłanki do jego zwieszenia. Od postanowienia komisji odwoławczej nie przysługuje odwołanie do sądu, sprawa jest więc już zamknięta. Rafał Olecha wrócił do pracy 9 lutego br., a do lekcji w piątek 18 lutego br. jako nauczyciel, jednak nie jako dyrektor, został bowiem inną uchwałą zarządu z 19 stycznia br. odwołany z tej funkcji, a starostwo rozpisało konkurs na to stanowisko.

Przypomnijmy, organ prowadzący szkołę, czyli powiat kłodzki zarzucił byłemu dyrektorowi Zespołu Szkół technicznych w Kłodzku przydzielanie sobie oraz wybranym nauczycielom zastępstw doraźnych w internacie i pobierania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia, naruszenie praw pracowniczych i antydatowanie dokumentu. Były dyrektor bronił się wskazując, że zarząd powiatu nie wziął w ogóle pod uwagę złożonych wyjaśnień, a starostwo ” wzięło na siebie rolę prokuratora, sędziego i wydaje wyroki przed rozstrzygnięciem” (Zobacz: Odwołany dyrektor ZST w Kłodzku: zarząd powiatu nie wziął pod uwagę naszych wyjaśnień). W obronie dyrektora stanęła także kadra nauczycielska oraz rada rodziców, a w styczniu tego roku na sesji rady powiatu odbyła się burzliwa dyskusja na ten temat – radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość oraz Inicjatywa dla Powiatu Kłodzkiego domagali się od starosty wyjaśnień, argumentując, że dyrektora ukarano zbyt drastycznie.

Zobacz też:

Dyrektor kłodzkiej Budowlanki zawieszony
Nauczyciele „Budowlanki” w obronie dyrektora. Opublikowali list otwarty do zarządu powiatu
Kolejny list otwarty nauczycieli ZST w Kłodzku w obronie dyrektora
Zarząd powiatu kłodzkiego odwołał dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku

WAŻNE TEMATY

Pożar domu w Droszkowie. Potrzebna jest pomoc dla pogorzelców!

W niedzielę, 19 marca br. w Droszkowie około godz. 18.00 doszło do pożaru domu jednorodzinnego, w którym dobytek życia straciła siedmioosobowa rodzina...

Nowa hala sportowa w Ludwikowicach Kłodzkich nabiera kształtu

W Ludwikowicach Kłodzkich w gminie Nowa Ruda trwa budowa nowej hali sportowej przy szkole podstawowej. Budynek nabiera już kształtu. Nowy...

Długopole-Zdrój zyska nowy teren rekreacyjny

W czwartek, 16 marca brr. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej została podpisana umowa na zagospodarowanie obszaru pomiędzy ulicami Zdrojową i...

Kłodzko: prawie 3 tys. lamp do wymiany. Będzie nowe oświetlenie ledowe

We wtorek, 21 marca br. burmistrz Kłodzka Michał Piszko podpisał umowę na gruntowną modernizację miejskiej sieci oświetleniowej. Wymiana lamp na ledowe...

Kłodzko: swoje śmieci trzymają w piwnicy, a przy ich budynku postawiono wiatę śmietnikową dla...

Przy ul. Czeskiej w Kłodzku miejska spółka ZAMG postawiła wiatę śmietnikową, z której korzysta kilkanaście wspólnot. Problem w tym, że wiata...

Biblioteka dla dzieci w Lądku-Zdroju wraca do funkcjonowania po remoncie

Po trzytygodniowej przerwie w funkcjonowaniu biblioteki dla dzieci w Lądku-Zdroju, która spowodowana była remontem, w poniedziałek, 20 marca br. odbyło się jej uroczyste otwarcie....

Kłodzko: za rok ruiny koszar w Forcie Owcza Góra przestaną straszyć

W lutym 2024 roku ma zostać oddany do użytku Inkubator Przedsiębiorczości w rewitalizowanych właśnie koszarach białych w Focie Owcza Góra w...

Kolejny krok w staraniach dusznickiej papierni o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Zabytkowy młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju wraz z grupą historycznych papierni z Europy od pewnego czasu zabiega o wpisanie obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO....

Sezon na trasach w Górach Bialskich zakończony. Gmina Stronie Śląskie podsumowuje tegoroczną zimę

Gmina Stronie Śląskie oficjalnie ogłasza zakończenie sezonu na trasach biegowych w Górach Bialskich i podsumowuje tegoroczną zimę. Gminny...

Gmina Nowa Ruda odnowi romantyczne ruiny na Grodziszczu w Bożkowie

Gmina Nowa Ruda rozpoczęła pierwszy etap prac zmierzających do odczarowania miejsc zabytkowych znajdujących się w Bożkowie. Pierwszym krokiem jest podpisanie umowy...

Nietrzeźwa 18-latka jeździła po Kłodzku samochodem. Zatrzymał ją policyjny patrol

Policjanci z kłodzkiej komendy Policji zatrzymali 18-letnią kobietę na gorącym uczynku przestępstwa kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone badanie wskazało, że kierująca samochodem osobowym...

Kłodzko: od soboty zaczynają się duże utrudnienia na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z Malczewskiego...

Od soboty, 25 marca br. w związku z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z Malczewskiego i Kościuszki zmieni się organizacja ruchu...

Złota Para z Podzamku. Państwo Komarniccy są ze sobą już 50 lat!

Złote gody obchodzili kilka tygodni państwo Łucja i Adam Komarniccy z Podzamku. Z tej okazji nie mogło zabraknąć gratulacji od wójta Zbigniewa...

3 KOMENTARZE

  1. Moim zdaniem wielu zdolnych ludzi na jego miejsce i miłych , ma pretensje do uczniów zawsze i skazuje zawsze drzwi tylko siedzi w swoim gabinecie jak wielki pan,,,, narcyz,, co nie on,, tylko marnuje tej szkole
    do uczniów ich przyszłość jest za murem za…..

Comments are closed.