1.7 C
Kłodzko
czwartek, 25 kwietnia 2024
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Na ostatniej w tej kadencji sesji Rady wręczono tytuły Honorowych Obywateli Miasta Kłodzka

Podczas ostatniej już w kadencji 2018-2024 sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w czwartek 28 marca br. wręczono tytuły Honorowego Obywatela Miasta Kłodzka. Wyróżnione przez władze Kłodzka osoby to Zofia Mirska, Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, Tomasz Duszyński i Mirosław Awiżeń.

Poetka, pisarz, dziennikarz i historyk – cztery różne osoby, które łączy Kłodzko. Każda z uhonorowanych przez władze miasta osób zapisała się już trwale na kartach historii Kłodzka. Tytuły Honorowych Obywateli Miasta Kłodzka przyznane przez Radę Miejską w Kłodzku wręczyli burmistrz Kłodzka Michał Piszko z przewodniczącą Rady Miejskiej Kłodzka Elżbietą Żytyńską.

Zofia Mirska, urodzona w Twierdzy koło Lwowa, po maturze w Cieplicach Śląskich i studiach na Uniwersytecie Wrocławskim związała się z Kłodzkiem. Początkowo jako pracownik merytoryczny w Kłodzkim Ośrodku Kultury, następnie wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Wychowała i zainteresowała literaturą wiele pokoleń kłodzczan. Za swoją działalność otrzymała odznakę zasłużonego Działacza Kultury. Jest Honorowym Członkiem Związku Literatów Polskich i Honorowym Członkiem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Od 40 lat zajmuje się poezją. Od 1980 do 2010 była aktywnym członkiem Kłodzkiego Klubu Literackiego działającego przy Kłodzkim Ośrodku Kultury. Publikowała w licznych pismach, periodykach i almanachach. Jej wiersze były tłumaczone na czeski i ukraiński. W swojej poezji często opisuje Kłodzko i osoby z nim związane m.in. Annę Zelenay, Michała Fostowicza, Marię Dzierżyńską.

Krystyna Oniszczuk-Awiżeń jest polską historyczką, muzealniczką i wydawcą, autorką wielu opracowań z zakresu historii i kultury ziemi kłodzkiej. Wyróżniona przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne Nagrodą im. Anatola J. Omelaniuka za rok 2020 za redakcję książki „Ciekawostki z dziejów Ziemi Kłodzkiej. Pionierskie lata 1945-1950″ (2021). Urodziła się w Kłodzku. Ukończyła Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego, studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek archiwalno-edytorski, 1977) oraz podyplomowe Studium Muzeologiczne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1981). Pracowała w Muzeum Historycznym we Wrocławiu. Od 1984 r jest związana z Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Jest autorką wielu scenariuszy wystaw historycznych w MZK i innych placówkach muzealnych oraz towarzyszących im katalogów i opracowań. Przygotowała siedem wystaw z cyklu „My Kłodzczanie”, prezentujących sylwetki zasłużonych mieszkańców miasta. Jest animatorką kultury, wydawcą, w latach 1991-1998 i od 2004 prezeską oddziału kłodzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1993 r. jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Brama — Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej” i redaktorką naczelną miesięcznika „Przegląd Kulturalny”, ukazującego się jako dodatek do „Bramy” w latach 1997-2005. Jest inicjatorką i redaktorką rocznika kulturalnego „Almanach Ziemi Kłodzkiej”, ukazującego się w latach 2006-2023. Jest członkiem kolegium redakcyjnego „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej” (od 2009), pomysłodawczynią i wydawcą serii „Biblioteka regionalna. Biografie” oraz wielu publikacji popularyzujących wiedzę o ziemi kłodzkiej, opartych o własne badania archiwalne: książek, artykułów o tematyce związanej z historią i kulturą ziemi kłodzkiej, scenariuszy muzealnych wystaw historycznych.

Tomasz Duszyński jest autorem nagradzanego cyklu kryminałów retro pod zbiorczym tytułem „Glatz”, których akcja rozgrywa się w Kłodzku i jego okolicach. Tomasz Duszyński jest pisarzem (fantastyka, literatura historyczna, dziecięca, kryminalna, współczesna), regionalistą, twórcą Strzelińskiego Festiwalu Literatury. Obecnie pełni funkcje dyrektora Miejskiej I Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie. W swoim życiu zawodowym był również dziennikarzem i scenarzystą gier komputerowych. Jego cykl powieściowy „Glatz”, którego akcja rozgrywa się w latach dwudziestych XX wieku w Kłodzku i na Ziemi Kłodzkiej liczy 4 części: „Glatz”, „Glatz. Kraj Pana Boga”, „Glatz. Zamieć” i „Glatz. Goliat”. Pierwsze wydanie ukazało się nakładem Wydawnictwa SQN w 2019 roku. Kolejne tomy publikowane były corocznie do 2022 roku. Promocja nowo wydanych książek za każdym razem była organizowana przez kłodzką bibliotekę i zawsze gromadziła duże grono czytelników. Należy tu podkreślić, że autor za spotkania nie pobiera honorarium. Miłośnicy kryminałów retro wysoko cenią twórczość Tomasza Duszyńskiego, o czym mogą świadczyć nagrody uzyskiwane na ogólnopolskich festiwalach kryminałów, gdzie — oprócz innych wyróżnień — autor zdobywa niemal zawsze nagrodę publiczności.

Mirosław Awiżeń jest polskim działaczem związkowym, dysydentem w okresie PRL, dziennikarzem, wydawcą, poetą, autorem prozy, publicystą. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony w 2014 r. przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Urodził się w Kłodzku. W 1969 ukończył Technikum Kolejowe we Wrocławiu. W latach 1969-1971 pracował w ZGKiM i w PKP w Kłodzku, następnie w PKS i w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Wadowicach i w Kłodzku (1971-1980). W latach 1978-1980 był współzałożycielem Konfederacji Rzeczypospolitej Polskiej Ziemi Kłodzkiej współpracującej z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1980 byt członkiem NSZZ „Solidarność”. W dniach 28-31 sierpnia 1980 r. organizował strajk ostrzegawczy w Kłodzkiej Fabryce Urządzeń Technicznych, a we wrześniu 1980 r. współtworzył tamże Komitet Założycielski „Solidarności”. Następnie został kierownikiem biura Punktu Konsultacyjnego „S” w Kłodzku. Od 13 grudnia 1981 r. koordynował działania podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Ziemi Kłodzkiej. W latach 1981-1989 był działaczem podziemnej „Solidarności”, współzałożycielem i redaktorem pism podziemnych: „Jeż”, „KOS”, „Kurier Kłodzki”, „Solidarność Zwycięży”, „Żółw”, zajmował się również kolportażem książek Instytutu Literackiego w Paryżu i NOWej. Organizował akcje ulotkowe, manifestacje, zbiórki pieniężne na działalność związkową oraz pomoc dla represjonowanych, był pomysłodawcą Mszy za Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Był współorganizatorem wałbrzyskiego oddziału KIK w Kłodzku. Za działalność opozycyjną aresztowany 16 grudnia 1983 r. i więziony w latach 1983-1984. W 1990 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza Szczytnej. Do kwietnia 1993 r był członkiem zespołu redakcyjnego Gazety Gmin”. W 1993 r. założył Oficynę Wydawniczą „Brama”, która w tym samym roku rozpoczęła wydawanie periodyku „Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej”, przekształconej następnie w „Bramę — Gazetę Prowincjonalną Ziemi Kłodzkiej”, której został redaktorem naczelnym. Jest autorem tomiku poetyckiego „Zielone niebo” (1988) oraz prozatorskiej książki wspomnieniowej „Dobrze — trzeba żyć” (2019). Wydawana przez Mirosława Awiżnia „Brama — Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej” od 30 lat pełni niezwykle ważną w środowisku lokalnym rolę. Jest czasopismem powiatowym dokumentującym całokształt życia polityczno-społeczno-kulturalnego regionu.

red.

WAŻNE TEMATY

Kto wystąpi podczas Dni Kłodzka?

Dni Kłodzka coraz bliżej. W tym roku odbędą się w dniach 24,25 i 26 maja. Oprócz wielu imprez towarzyszących, w tym trzeciej już Parady...

Strażacy z Jaszkowej Dolnej zbierają na kamerę termowizyjną. Dorzuć się do wirtualnej skarbonki!

Strażacy z OSP z Jaszkowej Dolnej chcą zakupić bardzo ważny i przydatny podczas akcji gaśniczych sprzęt - kamerę termowizyjną. Niestety, koszt przekracza możliwości finansowe...

Natalia Kurowska z Nowej Rudy została Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego!

18-letnia Natalia Kurowska z Nowej Rudy została wybrana najpiękniejszą nastolatką województwa dolnośląskiego podczas gali finałowej Miss Województwa Dolnośląskiego 2024, które odbyło się w sobotę,...

Szykuje się podwyżka ceny za wywóz śmieci w Kłodzku. Czy na ostatniej w tej...

W czwartek, 25 kwietnia br. w Kłodzku po raz ostatni w tej kadencji radni miejscy spotkają się na sesji, aby podjąć decyzje dotyczące spraw...

Ananasy i trzypiętrowy tort. Smaczki ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

W środę, 24 kwietnia br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku odbyła się ostatnia sesja VI kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego. Z obecnego składu...

Lądek-Zdrój. Po raz osiemnasty odbędą się obchody Dnia Patrona Miasta

W ostatni kwietniowy weekend w Lądku-Zdroju odbędą się wydarzenia związane z 18. obchodami Dnia Patrona Miasta Św. Jerzego. Obchody rozpoczną się w sobotę, 27 kwietnia...

Kolorowa fontanna w dusznickim Parku Zdrojowym w tym sezonie będzie nieczynna

Dusznicki magistrat poinformował, że w związku z planowaną przebudową Parku Zdrojowego, znajdująca się w nim kolorowa fontanna w tym sezonie będzie nieczynna. Jak przekazuje Urząd...

Małżeństwo strażaków z OSP Nowa Ruda straciło dom w pożarze. Potrzebna pomoc

W nocy z 23 na 24 kwietnia br. małżeństwo druhów z OSP Nowa Ruda - Michał i Klaudia Majerczyk straciło w pożarze domu dobytek...

Gmina Bystrzyca Kłodzka. Uczniowie z Pławnicy ze spektaklem „Zwierzęta ratują planetę”

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy przygotowali pokaz mody z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu oraz spektakl pt....

Dzieciaki sadzeniaki w bibliotece w Ołdrzychowicach Kłodzkich

W sobotę, 20 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich bibliotekarka Alina poprowadziła warsztaty ogródkowe dla najmłodszych. Głównym celem zajęć było rozwijanie...

Duszniki-Zdrój. Trening z MaSzyną na trasach Muflona

W sobotę, 27 kwietnia br. Duszniki-Zdrój zapraszają na trening po trasach Muflona z Mariuszem Stojanowskim – MaSzyną. Trening rozpocznie się o godzinie 8.00 na Placu...

Slow Jogging w Lądku-Zdroju. Otwarte warsztaty dla każdego!

4 maja br. do Lądka-Zdroju, w ramach aktywnej majówki, zawita Slow Jogging. To będzie pierwsze tego typu wydarzenie w powiecie kłodzkim. Organizatorem wydarzenia jest Centrum...

Koleje Dolnośląskie pojadą tego lata do Świnoujścia 

Dolnośląski przewoźnik ponownie uruchomi popularne wakacyjne połączenie Wrocław – Świnoujście. Pociąg KD Premium Nadmorski będzie kursować w weekendy od 22 czerwca do 1 września. Podróż...

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.