1.4 C
Kłodzko
czwartek, 25 kwietnia 2024
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Wręczono Odznaki Honorowe Powiatu Kłodzkiego

Siedemnaście osób i organizacji zostało w tym roku wyróżnionych najwyższym powiatowym odznaczeniem, czyli Odznaką Honorową Powiatu Kłodzkiego.

W piątek, 4 października br., w Auli im. Arnoszta z Pardubic w Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Kłodzkiego na której wręczono Odznaki Honorowe Powiatu Kłodzkiego, nadane uchwałami Rada Powiatu Kłodzkiego w dniu 25 września br.

W tym roku wyróżniono 17 osób i organizacji oraz wręczono jedno zaległe odznaczenie dla Moniki Wielichowskiej. Wśród laureatów znaleźli się osoby różnych profesji i artyści ze świata literatury i kinematografii, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu w pracę zawodową i społeczną przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu kłodzkiego. Wręczenia odznaczeń dokonali Maciej Awiżeń, starosta kłodzki wraz z Małgorzatą Jędrzejewską-Skrzypczyk – wicestarostą i Piotrem Marchewką – etatowym członkiem zarządu. Sesję otworzył przewodniczący rady powiatu Zbigniew Łopusiewicz, a poprowadził radny Marek Mazurkiewicz. Uroczystość uświetnił koncert Magdaleny Cornelius-Kulig (mezzosopran) i Macieja Zimki (akardon).

ODZNAKI HONOROWE POWIATU KŁODZKIEGO 2019

MONIKA WIELICHOWSKA (odebrała zaległe odznaczenie)

Monika Wielichowska przez wiele lat działała w lokalnym samorządzie jako radna Nowej Rudy i Powiatu Kłodzkiego. W latach 2006–2007 sprawowała urząd Starosty Kłodzkiego, była posłanką na Sejm VI i VII, a obecnie jest posłanką VIII kadencji.

JACEK WYSOCKI

Podinsp. Jacek Wysocki rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej w Kłodzku w maju 2009 roku, w której objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji, nadzorującego pracę pionu kryminalnego w wymiarze czynności dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych. Od 20 grudnia 2017 do 31 stycznia 2019 r. pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku. Dzięki osobistemu zaangażowaniu, zdolnościom analitycznym oraz właściwie sprawowanemu nadzorowi podinsp. Jacek Wysocki przyczynił się rozwiązania wielu spraw mających ogromne znaczenie dla wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego. Należą do nich między innymi: zatrzymanie i przedstawienie zarzutów sprawcy brutalnego zabójstwa na terenie Małej Twierdzy w Kłodzku w 2013 roku, zatrzymanie i przedstawienie zarzutów kilkudziesięciu osobom związanym z korupcją w wymiarze sprawiedliwości i służbie zdrowia w 2017 r., wykrycie a następnie przedstawienie zarzutów sprawcom przestępstwa korupcyjnego związanego z nieprawidłowym wykorzystaniem środków publicznych w 2018 roku. Podinsp. Jacek Wysocki został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznaką „Zasłużony Policjant”.

ROBERT WIĘCKIEWICZ

Robert Więckiewicz, aktor teatralny i filmowy, urodzony w 1967 w Nowej Rudzie, której od 2009 roku jest honorowym obywatelem. Ukończył Państwową Wyższą Szkolę Teatralną we Wrocławiu, występował w Teatrze Polskim w Poznaniu, warszawskich Rozmaitościach, Teatrze Narodowym, Teatrze Montownia, Teatrze Telewizji. Na ekranie zadebiutował w 1993 roku w „Ferdydurke” Jerzego Skolimowskiego. Grał między innymi w filmach Feliksa Falka, Filipa Bajona, Juliusza Machulskiego, Tomasza Wiszniewskiego, Wojciecha Smarzowskiego, Marka Koterskiego, Tomasza Bagińskiego. Jego najgłośniejsze role to: Socha w nominowanym do Oskara obrazie Agnieszki Holland „W ciemności”, Lech Wałęsa w filmie „Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reżyserii Andrzeja Wajdy oraz Jerzy — główny bohater filmu „Pod Mocnym Aniołem” w reżyserii Wojtka Smarzowskiego. Jest zdobywcą wielu nagród w Polsce i zagranicą. Najnowsze filmy z Więckiewiczem w rolach głównych to „Kler” Smarzowskiego, „Jak pies z kotem” Janusza Kondratiuka, „7 uczuć” Koterskiego, „Ślepnąc od świateł” Krzysztofa Skoniecznego. Od wielu lat jest promotorem, a także uczestnikiem wielu wydarzeń kulturalnych promujących kulturę naszego regionu („Góry Literatury”, „Noworudzki Filmowy Zawrót Głowy”).

OLGA TOKARCZUK

Olga Tokarczuk – pisarka, eseistka, autorka scenariuszy, poetka, odkrycie w polskiej literaturze ostatnich lat, pisarka ceniona i przez krytyków i przez publiczność. Związana jest od wielu lat z ziemią kłodzką, w szczególności z Nową Rudą. W swoim domu w Krajanowie utworzyła Dom Pracy Twórczej. W swoich nagradzanych utworach literackich promuje ziemię kłodzką, ukazując jej pejzaż i kulturę. Uhonorowana została licznymi nagrodami za twórczość literacką i działalność społeczną. W 2017 Agnieszka Holland przeniosła powieść Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych” na ekran kinowy, akcja powieści toczy się na ziemi kłodzkiej, zdjęcia do filmu powstawały również tutaj. Film zatytułowany „Pokot” miał swoją premierę na niemieckim Berlinale i został nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem. Olga Tokarczuk od roku 2015 wraz z Karolem Maliszewskim w ramach Stowarzyszenia Kulturalnego „Góry Babel” organizuje i prowadzi festiwal literacki „Góry Literatury”, promując ziemię kłodzką.

MACIEJ SZYMCZYK

Maciej Szymczyk z wykształcenia jest historykiem z tytułem doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, od 2006 r. pełni funkcję dyrektora Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Do jego głównych osiągnięć należy zaliczyć: kilkuletnie starania o nadanie młynowi papierniczemu statutu Pomnika Historii, zakończone w 2011 r. zaliczeniem muzeum przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do najcenniejszych dóbr kultury w Polsce, starania o wpisanie papierni na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Pod kierunkiem Macieja Szymczyka Muzeum Papiernictwa zrealizowało ponad 120 wystaw stałych i czasowych popularyzujących historię, kulturę i sztukę, a jednocześnie promujących samą instytucję, Duszniki-Zdrój i powiat.

KAROLINA SIERAKOWSKA

Karolina Sierakowska jest jedną z najaktywniejszych osób działających na rzecz rozwoju kultury w powiecie kłodzkim. Obecnie pełni funkcję Kierownika Działu Artystycznego w Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju. Projekty, które inicjowała i realizowała, to: „Stacja TEATR-wysiadamy!!!”, „Lądek-Miasto Artystów”, „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o tańcu, ale boicie się zapytać”, „Taniec u Źródeł”, FilmOwca”, „Kapitan Konopka na tropie”, „Teatr STĄD”, „Lądecki wędrownik”, „Usłyszę-6 taniec”, „Grudniówka Teatralna”, „Lądeckie Opowieści Wigilijne”. W uznaniu wieloletnich zasług na rzecz miasta i gminy Lądek Zdrój Rada Miejska Lądka Zdroju przyznała Karolinie Sierakowskiej Medal Honorowy Świętego Jerzego. Od 2008 r. kieruje Międzynarodowym Festiwalem Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku Zdroju pozyskując do współpracy wybitne postacie świata tańca i tworząc wydarzenie będące jednym z najważniejszych festiwali tańca na mapie kulturalnej polski. W przeciągu dekady, podczas której Karolina Sierakowska zarządza MET, wydarzenie to sukcesywnie zmienia swoje oblicze, przechodząc od regionalnej imprezy, znanej pod nazwą Lądeckie Lato Baletowe, do międzynarodowego festiwalu.

POWIATOWY SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W KŁODZKU

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kłodzku działa od 1999 roku. Celem Związku jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej i wyrównanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, a w szczególnościdzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, które nie mają ze względu na warunki środowiskowe i socjalne szans udziału w różnych formach kultury fizycznej. Corocznie PSZS w Kłodzku jest organizatorem kilkudziesięciu szkolnych imprez sportowych, w których startuje kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Tylko w roku szkolnym 2018/2019 PSZS był organizatorem 65 finałów o randze mistrzostw powiatu kłodzkiego we wszystkich kategoriach szkół, uczestniczyło w nich łącznie 4 825 uczniów.

PIOTR PIEKARSKI

Ppłk SG Piotr Piekarski jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie uzyskał tytuł oficera dyplomowanego. W strukturach Straży Granicznej pracuje od 1996 roku, od lipca 2009 r. jako Komendant Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, która zajmuje się kontrolowaniem legalnej i zapobieganiem nielegalnej migracji, a także zwalczaniem przestępczości transgranicznej na terenie 5 powiatów województwa dolnośląskiego, w tym powiatu kłodzkiego. Dzięki swojemu osobistemu zaangażowaniu jak i zrozumieniu roli Straży Granicznej w systemie bezpieczeństwa lokalnego, wielokrotnie udzielał wsparcia samorządom lokalnym podczas m.in.: zabezpieczania wielu imprez masowych, usuwaniu skutków lokalnych powodzi, poszukiwania osób zaginionych, edukowania dzieci, młodzieży oraz ich rodziców pod kątem szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

LESZEK MAJEWSKI

Leszek Majewski na ziemię kłodzką przybył z rodzicami w 1945 roku, był współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Polanicy, zdobył uprawnienia przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek. Łączył swoja pracę zawodową z pasją uprawiania turystyki, stworzył wiele opracowań dotyczących turystyki na ziemi kłodzkiej, m.in pierwszy przewodnik rowerowy, przewodnik turystyczny „Atrakcyjne wycieczki po ziemi kłodzkiej i czeskim pograniczu dla tych co na kółkach i nie tylko”, czy „Legendy i opowieści Ziemi Kłodzkiej”. Leszek Majewski za swoją zawodową i społeczna pracę był wielokrotnie odmaczany i wyróżniany. Jest Honorowym Obywatelem Kłodzka, laureatem konkursu na najpopularniejszego kłodzczanina, najlepszym na Dolnym Śląsku pilotem turystycznym w 1992 roku. Został ponadto uhonorowany medalami „Zasłużony dla Turystyki”, medalem „Zasługi dla Województwa Dolnośląskiego” oraz „Zasłużony dla Polanicy Zdroju”, a także złotymi odznakami „Zasłużony Prelegent Popularyzatorów Wiedzy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej”, „Opieki nad Zabytkami” przyznanej przez Ministra Kultury oraz „Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju”.

KAROL MALISZEWSKI

Karol Maliszewski urodził się i mieszka w Nowej Rudzie, jest poetą, prozaikem, krytykiem literackim, współtwórcą wielu inicjatyw kulturalnych, m.in. Noworudzkiego Klubu Literackiego Ogma, Noworudzkich Spotkań z Poezją. Od wielu lat przez swoją działalność promuje ziemię kłodzką, jest animatorem wielu działań kulturalnych w regionie. Od 2000 roku jest wykładowcą polskiej literatury współczesnej oraz prowadzi warsztaty poetyckie na polskich uczelniach. W 2008 r. podjął pracę jako adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskał doktorat nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, a w 2018 r. habilitował się w dziedzinie literaturoznawstwa. Karol Maliszewski jest laureatem wielu nagród literackich, w 2016 roku otrzymał Nagrodę Emocja 2015 w kategorii literatura przyznaną przez redakcję Radia Wrocław Kultura. W 2007 roku został nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” za tom szkiców krytycznych „Rozproszone głosy”. Od 2015 Karol Maliszewski wraz z Olgą Tokarczuk jest gospodarzem Festiwalu „Góry Literatury” organizowanego w Nowej Rudzie i okolicach przez Stowarzyszenie Kulturalne „Góry Babel”.

KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA PRZY PKP W KŁODZKU Z SIEDZIBĄ W DUSZNIKACH ZDROJU

Kolejowy Klub Krwiodawców został założony 20 czerwca 1974 roku. W początkowym okresie do klubu HDK należeli pracownicy węzła PKP w Kłodzku, a jego działalność polegała na Akcjach Oddawania Krwi i corocznych Akademiach Krwiodawców. Od 2009 roku klub jest współorganizatorem wyjazdowych Akcji Poboru Krwi w Dusznikach-Zdroju (ok. 516 akcji rocznie), realizowanych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. W okresie 45-lecia krwiodawcy oddali ponad 31 tys. litrów krwi dla potrzeb krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Od 2011 roku siedzibą klubu są Duszniki Zdrój.

FELICJAN KACZMAREK

Felicjan Kaczmarek ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu, wieloletni nauczyciel szkół bystrzyckich pełnił m.in. funkcję zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej, był także kierownikiem hali widowiskowo-sportowej. Jest przewodniczącym Kola Filatelistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej, członkiem Polskiego Związku Filatelistów. Opracował historię poczty w Bystrzycy Kłodzkiej. Jest pomysłodawcą wydawnictw filatelistycznych związanych z Bystrzycą Kłodzką. Organizował lub współorganizował wiele wystaw, m.in. wystawę „Uzdrowiska Kłodzkie na starych widokówkach” w ramach targów turystycznych w Polanicy-Zdroju. Współpracuje z Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Filumenistycznym, gdzie ma swoją stałą ekspozycję, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej oraz bystrzycką biblioteką, w której uczestniczy w spotkaniach „Bystrzyckich Pasjonatów”. Brał czynny udział przy opracowywaniu monografii pt. „Bystrzyca Kłodzka. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków” oraz wystawy „Miasto-Ludzie-Muzeum. 700 lat Bystrzycy Kłodzkiej”.

TERESA JÓZEFIAK

Teresa Józefiak obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Od 1985 do dnia dzisiejszego pracuje w inspekcji sanitarnej, a od 2007 r. pełniąc stanowisko państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i równocześnie dyrektora powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kłodzku. Nadzoruje i monitoruje ponad 4 tysiące obiektów, czuwa nad prawidłowym nadzorem wykonywania szczepień ochronnych oraz promuje akcje szczepienia dzieci. Dzięki m.in. tym działaniom w powiecie kłodzkim występuje wysoki procent (95%) zaszczepienia. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku zajmuje jedno z pierwszych miejsc w województwie dolnośląskim pod względem efektywności i skuteczności nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia. W strukturze powiatowej stacji funkcjonuje laboratorium, które posiada akredytację i służy mieszkaniom powiatu kłodzkiego. Teresa Józefiak koordynowała, a także bezpośrednio realizowała programy zdrowotne takie jak: Program profilaktyki HIV/AIDS, profilaktyki wad cewy nerwowej, profilaktyki WZW typu A i B, profilaktyki próchnicy, Program szczepienia dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży oraz Program Stres pod kontrolą.

STANISŁAW HACZKIEWICZ (w jego imieniu odznakę odbierał syn)

Stanisław Haczkiewicz ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Dyplom magistra wychowania fizycznego specjalności trenerskiej otrzymał w 1989 r. Od 2008 roku związany jest z ośrodkiem narciarskim Czarna Góra Resort w Siennej, który od tego czasu rozwija się z dużą dynamiką i obecnie plasuje się w czołówce polskich ośrodków narciarskich. Od sezonu 2016/17 na szczyt Czarnej Góry można wjechać najszybszą w Polsce, 6-osobową koleją linową Luxtorpeda, wśród inwestycji warto również wymienić: budowę osiedla Apartamenty Czarna Góra, rozbudowę Regionalnej Karczmy Czarna Góra i budowa Villi Czarna Góra, rozbudowę Hotelu Morawa, wyprofilowanie większości stoków narciarskich (m.in. trasy A) oraz oświetlenie wybranych nartostrad, instalację zjeżdżalni grawitacyjnej Czarna Żmija, modernizację i rozbudowę parkingów. Intensywny rozwój tego ośrodka narciarskiego wpływa niezaprzeczalnie na rozwój i promocję całej ziemi kłodzkiej oraz na jej rozpoznawalność na terenie Polski.

IGNACY EINHORN

Ignacy Einhorn ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu, jest doktorem nauk medycznych i od 49 lat jest związany z działalnością medyczną pracując w państwowych placówkach służby zdrowia, w kolejowej służbie zdrowia oraz w placówkach niepublicznych. Jest kierownikiem NZOZ lntermed w Kłodzku. W latach 2004-2006 był Przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej na Dolnym Śląsku. W czasie kadencji przyczynił się do częściowej renowacji cmentarza żydowskiego w Kłodzku. Znanym opracowaniem Ignacego Einhorna dotyczącym społeczności żydowskiej jest: „Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce w latach 1921-1950″ obejmujące m.in. mało znany okres dziejów pierwszych lat powojennych Polski Ludowej. Jest także współautorem „Dziejów społeczności żydowskiej w Kłodzku w XIX i XX wieku” oraz „Przewodnika po żydowskim Dolnym Śląsku. Region Wałbrzyski”. W 2000 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2010 r. Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną na rzecz społeczności żydowskiej na Dolnym Śląsku. Od kilkudziesięciu lat jest związany z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kłodzkiej, obecnie jest wiceprezesem tej organizacji. Jest także członkiem Rady Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego.

RYSZARD DROZD

Ryszard Drozd od 1990 roku jest organizatorem wielu działań ochotniczych straży pożarnych powiatu kłodzkiego w dziedzinie prewencyjnej, ratowniczo-gaśniczej, szkoleniowej i kulturalno-oświatowej. Wybrany na Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Ponadto Ryszard Drozd ma wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu biathlonowego. Od roku 1994 jest Prezesem Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Dusznikach Zdroju. W uznaniu działań dla dobra Związku i na rzecz jego rozwoju otrzymał Medal Za Zasługi dla Dolnośląskiego Związku Biathlonu. W okresie jego aktywnej działalności klub (MKS) wychował wielu mistrzów Polski w biathlonie i biegach narciarskich. Jest wieloletnim członkiem PTTK, za pracę społeczną i za duże zaangażowanie w rozwój turystyki na terenie Dusznik Zdroju, powiatu kłodzkiego i na Dolnym Śląsku wyróżniony został m.in.: Odznaką Honorową Turysty Dolnego śląska, Tytułem Ambasadora Turystyki Hrabstwa Kłodzkiego, Dyplomem Dolnośląskiej Komisji Turystyki Pieszej. Jest także prezesem Rodzinnych Ogródków Działkowych „Radość” w Dusznikach Zdroju. Za swoją szeroką działalność był ponad 40-krotnie wyróżniany i odznaczany.

GRZEGORZ CHMIELOWIEC

Lek. wet. Grzegorz Chmielowiec w 1999 r. ukończył studia na wydziale medycyny weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W roku 2000 rozpoczął pracę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kłodzku jako inspektor weterynaryjny. Od października 2010 r. pełni funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku. Skutecznie działa na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym i epidemiologicznym na terenie powiatu kłodzkiego. W 2017 r. brał aktywny udział w zwalczaniu ogniska grypy ptaków na terenie powiatu kłodzkiego. Grzegorz Chmielowiec został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”.

RENATA BŁAŻEJ

Renata Błażej w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej pracuje od 1973 roku. W 1999 r. została wybrana na stanowisko dyrektora placówki. Utworzyła Stowarzyszenie „Tolerancja” przy Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej, propagując wśród pracowników i członków rodzin mieszkańców ideę wspierania osób niepełnosprawnych. Wszystkie lata pracy Renaty Błażej to całkowite oddanie ludziom potrzebującym pomocy. Darzona dużym zaufaniem współpracowników, już w pierwszych miesiącach pracy został wybrana na męża zaufania Związków Zawodowych. W latach 1999-2007 była ławnikiem w SR w Kłodzku. W latach 2002-2010 była radną Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. Przez wiele lat wspierała utalentowane dzieci w ramach programu stypendialnego „Z rączki do rączki” Funduszu Lokalnego Masywu śnieżnika.

GALERIA

Joanna Żabska

Fot. Joanna Żabska/24klodzko.pl

WAŻNE TEMATY

Kto wystąpi podczas Dni Kłodzka?

Dni Kłodzka coraz bliżej. W tym roku odbędą się w dniach 24,25 i 26 maja. Oprócz wielu imprez towarzyszących, w tym trzeciej już Parady...

Strażacy z Jaszkowej Dolnej zbierają na kamerę termowizyjną. Dorzuć się do wirtualnej skarbonki!

Strażacy z OSP z Jaszkowej Dolnej chcą zakupić bardzo ważny i przydatny podczas akcji gaśniczych sprzęt - kamerę termowizyjną. Niestety, koszt przekracza możliwości finansowe...

Natalia Kurowska z Nowej Rudy została Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego!

18-letnia Natalia Kurowska z Nowej Rudy została wybrana najpiękniejszą nastolatką województwa dolnośląskiego podczas gali finałowej Miss Województwa Dolnośląskiego 2024, które odbyło się w sobotę,...

Szykuje się podwyżka ceny za wywóz śmieci w Kłodzku. Czy na ostatniej w tej...

W czwartek, 25 kwietnia br. w Kłodzku po raz ostatni w tej kadencji radni miejscy spotkają się na sesji, aby podjąć decyzje dotyczące spraw...

Ananasy i trzypiętrowy tort. Smaczki ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

W środę, 24 kwietnia br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku odbyła się ostatnia sesja VI kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego. Z obecnego składu...

Lądek-Zdrój. Po raz osiemnasty odbędą się obchody Dnia Patrona Miasta

W ostatni kwietniowy weekend w Lądku-Zdroju odbędą się wydarzenia związane z 18. obchodami Dnia Patrona Miasta Św. Jerzego. Obchody rozpoczną się w sobotę, 27 kwietnia...

Kolorowa fontanna w dusznickim Parku Zdrojowym w tym sezonie będzie nieczynna

Dusznicki magistrat poinformował, że w związku z planowaną przebudową Parku Zdrojowego, znajdująca się w nim kolorowa fontanna w tym sezonie będzie nieczynna. Jak przekazuje Urząd...

Małżeństwo strażaków z OSP Nowa Ruda straciło dom w pożarze. Potrzebna pomoc

W nocy z 23 na 24 kwietnia br. małżeństwo druhów z OSP Nowa Ruda - Michał i Klaudia Majerczyk straciło w pożarze domu dobytek...

Gmina Bystrzyca Kłodzka. Uczniowie z Pławnicy ze spektaklem „Zwierzęta ratują planetę”

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy przygotowali pokaz mody z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu oraz spektakl pt....

Dzieciaki sadzeniaki w bibliotece w Ołdrzychowicach Kłodzkich

W sobotę, 20 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich bibliotekarka Alina poprowadziła warsztaty ogródkowe dla najmłodszych. Głównym celem zajęć było rozwijanie...

Duszniki-Zdrój. Trening z MaSzyną na trasach Muflona

W sobotę, 27 kwietnia br. Duszniki-Zdrój zapraszają na trening po trasach Muflona z Mariuszem Stojanowskim – MaSzyną. Trening rozpocznie się o godzinie 8.00 na Placu...

Slow Jogging w Lądku-Zdroju. Otwarte warsztaty dla każdego!

4 maja br. do Lądka-Zdroju, w ramach aktywnej majówki, zawita Slow Jogging. To będzie pierwsze tego typu wydarzenie w powiecie kłodzkim. Organizatorem wydarzenia jest Centrum...

Koleje Dolnośląskie pojadą tego lata do Świnoujścia 

Dolnośląski przewoźnik ponownie uruchomi popularne wakacyjne połączenie Wrocław – Świnoujście. Pociąg KD Premium Nadmorski będzie kursować w weekendy od 22 czerwca do 1 września. Podróż...