15.9 C
Kłodzko
sobota, 13 kwietnia 2024
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gmina Nowa Ruda – Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 został wywieszony i podany do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych sprzedaży na okres od dnia 26.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r., będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 121/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26.03.2024 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00025670/4

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 185/2 , obręb Bartnica

Powierzchnia nieruchomości : 0,1372 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 185/2 (ŁIV) o powierzchni 0,1372 ha, Bartnica. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu położona na lekko pochyłym terenie. Teren porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej i drogi utwardzonej.

Dla terenu lokalizacji działki nr 185/2 w Bartnicy wydana została Decyzja Nr 34/2023 z dnia 19.06.2023 r. o warunkach zabudowy, w której ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa pięciu (5) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałym niezbędnym uzbrojeniem terenu”.

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 76.000,00 zł do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 został wywieszony i podany do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych sprzedaży na okres od dnia 26.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r., będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 122/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26.03.2024 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00025670/4

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 185/3 , obręb Bartnica

Powierzchnia nieruchomości : 0,1674 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 185/3 (ŁIV) o powierzchni 0,1674 ha, Bartnica. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu położona na lekko pochyłym terenie. Teren porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi utwardzonej.

Dla terenu lokalizacji działki nr 185/3 w Bartnicy wydana została Decyzja Nr 34/2023 z dnia 19.06.2023 r. o warunkach zabudowy, w której ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa pięciu (5) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałym niezbędnym uzbrojeniem terenu”.

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 92.000,00 zł do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 został wywieszony i podany do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych sprzedaży na okres od dnia 26.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r., będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 123/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26.03.2024 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00025670/4

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 185/4 , obręb Bartnica

Powierzchnia nieruchomości : 0,1553 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 185/4 (ŁIV) o powierzchni 0,1553 ha, Bartnica. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu położona na lekko pochyłym terenie. Teren porośnięty trawą.

Dla terenu lokalizacji działki nr 185/4 w Bartnicy wydana została Decyzja Nr 34/2023 z dnia 19.06.2023 r. o warunkach zabudowy, w której ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa pięciu (5) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałym niezbędnym uzbrojeniem terenu”.

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 93.000,00 zł do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 został wywieszony i podany do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych sprzedaży na okres od dnia 26.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r., będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 124/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26.03.2024 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00025670/4

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 185/5 , obręb Bartnica

Powierzchnia nieruchomości : 0,2794 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 185/5 (ŁIV-0,2582 ha, N-0,0212 ha) o powierzchni 0,2794 ha, Bartnica. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu położona na lekko pochyłym terenie. Teren porośnięty trawą. Działka posiada dostęp do drogi asfaltowej.

Dla terenu lokalizacji działki nr 185/5 w Bartnicy wydana została Decyzja Nr 34/2023 z dnia 19.06.2023 r. o warunkach zabudowy, w której ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa pięciu (5) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałym niezbędnym uzbrojeniem terenu”.

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 153.000,00 zł do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 został wywieszony i podany do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonych sprzedaży na okres od dnia 26.03.2024 r. do dnia 15.04.2024 r., będący załącznikiem do Zarządzenia Nr 125/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 26.03.2024 r.

Oznaczenie nieruchomości:

1) nr księgi wieczystej: SW2K/00025670/4

2) według katastru nieruchomości: dz. nr 185/6 , obręb Bartnica

Powierzchnia nieruchomości : 0,2026 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 185/6 (ŁIV) o powierzchni 0,2026 ha, Bartnica. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu położona na lekko pochyłym terenie. Teren porośnięty trawą.

Dla terenu lokalizacji działki nr 185/6 w Bartnicy wydana została Decyzja Nr 34/2023 z dnia 19.06.2023 r. o warunkach zabudowy, w której ustalone zostały warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego „Budowa pięciu (5) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałym niezbędnym uzbrojeniem terenu”.

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 111.000,00 zł do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

WAŻNE TEMATY

Wesprzyj zdolne dzieci! Trwa zbiórka na wyjazd do USA na światowy finał Odysei Umysłu!

Pisaliśmy wczoraj o sukcesie, jaki odniosły dzieciaki z Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku. Dwie grupy, które zajęły 1 i 2 miejsce w polskim finale...

Staropolanka z certyfikatem IFS Food

Producent wody mineralnej Staropolanka uzyskał certyfikat IFS Food, który jest obowiązującym na całym świecie standardem audytowania dostawców i producentów żywności. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa...

Świetnie starty zawodników HS Team Kłodzko. Przywieźli 6 medali z Wrocławia!

W niedzielę 7 kwietnia br. młodzi zawodnicy HS Team Kłodzko wystartowali w kolejnej, trzeciej już edycji Dolnośląskiej Ligii Pływackiej SWIM MANIA we Wrocławiu. W...

Od polskiej marki do złotego. Fascynująca podróż historyczna w dusznickim Muzeum Papiernictwa

W piątek, 12 kwietnia br. w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju miał miejsce wykład zatytułowany „Stulecie urodzin polskiej waluty narodowej”. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Tomasz...

13. Festiwal Aktorstwa Filmowego w Bystrzycy Kłodzkiej

Spotkanie z Piotrem Gąsowskim zakończyło odbywający się 9 i 10 kwietnia br. w Bystrzycy Kłodzkiej 13. Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa. Znany aktor promował...

Powyborcza rozmowa z Michałem Piszko, który wygrał wybory na burmistrza Kłodzka

O zdecydowanej wygranej w pierwszej turze, nowej radzie, priorytetach w kolejnej kadencji oraz o planach na przyszłość z Michałem Piszko burmistrzem miasta Kłodzka, który...

Akcja SadziMY lasy w Kłodzku. Nadleśnictwo Jugów rozdawało w rynku sadzonki drzew

W piątek, 12 kwietnia br. o godz. 12.30 w kłodzkim rynku leśnicy z Nadleśnictwa Jugów rozdawali wszystkich chętnym sadzonki drzew. Jak podkreślił nadleśniczy Sławomir...

Reinhold Messner gościem honorowym 29. Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju!

Reinhold Messner będzie gościem honorowym Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju! W piątek, 6 września, na scenie Wielkiego Namiotu Jack Wolfskin wystąpi jeden...

Kręcony w Kłodzku i Bystrzycy film Magnusa von Horna w konkursie festiwalu w Cannes

„The Girl With the Needle” - najnowszy film Magnusa von Horna, do którego zdjęcia były realizowane m.in. w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej, został oficjalnie...

Poznajesz tego psa? Ktoś przywiązał go do znaku i zostawił. Straż Miejska w Kłodzku...

Straż Miejska w Kłodzku poinformowała, że sprawca został ustalony, a w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku zostało złożone zawiadomienie i tam prowadzone są...

Trzy nowe karetki dojechały do kłodzkiego szpitala

Nowe ambulanse, na które uroczyste przekazanie zaproszono w zeszłym tygodniu media i samorządowców, a które nie dojechały, dzisiaj zostały dostarczone przez producenta. Trzy karetki,...

Gmina Stronie Śląskie z dotacją na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Starym Gierałtowie

Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 984 000 złotych na zadanie „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - Stary Gierałtów - droga...

Lądek-Zdrój. Nastolatka kilkukrotnie posłużyła się znalezioną karta płatniczą

Policjanci z Lądka-Zdroju zatrzymali 14-letnią dziewczynę, która robiąc zakupy w sklepie, kilka razy płaciła cudzą, znalezioną kartą zbliżeniową. Odpowie teraz przed Sądem Rodzinnym, który...