Wybory parlamentarne. Gdzie i jak głosować?

0

W najbliższą niedzielę, 13 października 2019 r., odbędą się wybory parlamentarne. Poniżej prezentujemy krótki poradnik, która wyjaśnia, gdzie i w jaki sposób oddać swój głos.

Lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 21.00. Aby odnaleźć komisję wyborczą, w której możliwe będzie oddanie swojego głosu, można skorzystać z wyszukiwarki obwodowych komisji wyborczych umieszczonej na stronie PKW. Informacje o lokalizacji komisji wyborczych są też publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej danej gminy, a także wywieszane na tablicach ogłoszeń i słupach ogłoszeniowych.

W lokalu wyborczym po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem – np. dowodu osobistego lub paszportu, komisja wyborcza sprawdzi, czy dana osoba znajduje się na liście osób uprawnionych do głosowania. Komisja może również dopisać daną osobę do spisu wyborców, jeśli wyborca przekaże zaświadczenie o prawie do głosowania. Odbiór karty do głosowania należy potwierdzić własnoręcznym podpisem w spisie wyborców.

Po złożeniu podpisu wyborca otrzyma dwie karty do głosowania – jedną w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do Senatu. W głosowaniu do Sejmu głos można oddać tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „x” – co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki – w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. W wyborach do Senatu również można oddać tylko jeden głos, stawiając na karcie do głosowania znak „x” przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Głos jest nieważny jeśli zostanie oddany na więcej niż jedną listę, czyli znak „x” zostanie umieszczony przy nazwisku kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście. Nieważność głosu powoduje również nie oddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli brak znaku „x” w żadnej kratce, a także postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Głosowanie jest tajne. Po oddaniu głosu kartę do głosowania należy wrzucić do urny wyborczej w taki sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.

Listę kandydatów, którzy startują w wyborach do Sejmu i Senatu w okręgach wyborczych obejmujących powiat kłodzki, znaleźć można tutaj.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis