Tunelami przez Bardo? GDDKiA pokazuje możliwy przebieg S8

1

Region. Podczas I Polskiego Forum Tunelowego, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu – Lidia Markowska pokazała wizualizację tuneli, które mogą powstać w Górach Bardzkich podczas budowy drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka.

Trwają prace nad dokumentacją projektową rozbudowy drogi krajowej nr 8 z Wrocławia do Kłodzka. Z kilku początkowych wariantów, aktualnie wykonawca analizuje trzy. W zależności od wybranego wariantu, projekt przewiduje m.in. budowę tuneli przez Góry Bardzkie. Tunele o długości 200-300 metrów miałyby przebiegać przez środek Obrywu Skalnego oraz zbocza Kalwarii.

Jeden z wariantów projektowanej drogi ekspresowej S8 przewiduje wybudowanie tuneli w Górach Bardzkich

Wizualizacje bardzkich tuneli zaprezentowała dyrektor GDDKiA we Wrocławiu, Lidia Markowska, podczas I Polskiego Forum Tunelowego, który odbył się w styczniu tego roku we Wrocławiu. Gdyby do realizacji został wybrany wariant ?tunelowy?, pod względem widokowym trasa byłaby jedną z najpiękniejszych w Polsce. Z kolei obrońcom walorów krajobrazowych, przyrodniczych i zabytków ten pomysł raczej nie spodoba się. Wariant z tunelami w Bardzie co prawda skraca przebieg projektowanej S8, ale jest też jednym z najdroższych. Wydaje się, że szanse na to, że zostanie wybrany, nie są zbyt duże, tym bardziej, że jeden z wariantów przewiduje ominięcie gór (trasa przebiega m.in. przez Jaszkówkę, Podzamek i do Barda dociera dopiero na wysokości Przyłęku.

Aktualnie rozważane są różne warianty przebiegu planowanej S8 z Kłodzka do Wrocławia (Magnice)

Przypomnijmy, 29 grudnia 2016 r. GDDKiA podpisała umowę z firmą Halcrow Group Limited Elms House na wykonanie Opracowania Studium Techniczno ? Ekonomiczno ? Środowiskowego dla zadania pod nazwą: ?Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) ? Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości?. 8 września 2018 r. minister infrastruktury podpisał aneks do programu inwestycji, w którym zdecydowano, że droga krajowa na odcinku Wrocław (Magnice) ? Kłodzko będzie drogą ekspresową o przekroju 2×2 na całej swojej długości.

W ramach umowy wykonawca przygotowuje Studium Korytarzowe (SK) oraz Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ), który dostarczy informacje konieczne do wyboru optymalnego wariantu trasy. W ramach STEŚ przedstawionych zostanie kilka wariantów przebiegu drogi ekspresowej, które następnie zostaną poddane analizie pod kątem wysokości nakładów, czasu realizacji, uwarunkowań lokalnych, ochrony przyrody i zabytków. Planowana data ukończenia studium STEŚ to czerwiec 2019 r., a zakończenie całego etapu projektowania to wrzesień 2020 r.

1 KOMENTARZ

Pozostaw odpowiedź Gracjan R Anuluj odpowiedź

Napisz komentarz
Podaj swój podpis