Straż Miejska w Kłodzku zmienia zasady funkcjonowania w związku z ogłoszonym stanem epidemii

2

W środę 25 marca br. Straż Miejska w Kłodzku wydała komunikat dla mieszkańców Kłodzka dotyczący zmiany funkcjonowania straży w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. Poniżej publikujemy krótkie podsumowanie oraz komunikat w całości.

  • W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i strażników, wstrzymana została możliwość osobistego zgłaszania interwencji w siedzibie Straży Miejskiej w Kłodzku, złożenia ustnej skargi oraz zawiadomienia, które musiałoby zostać przyjęte na protokół lub osobistego spotkania z Komendantem Straży Miejskiej w Kłodzku.
  • Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.
  • Priorytetowo traktowane są zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, a więc m.in. w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia w sprawie ogłoszenia w Polsce stanu epidemii.
  • Strażnicy będą interweniować w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, naruszenia spokoju i porządku publicznego, wybryków chuligańskich, niszczenia mienia.
  • Apelują o nie zgłaszanie telefonicznie, mailowo i pocztą zdarzeń niższej wagi niż wskazane powyżej.

2 KOMENTARZE

  1. I tak ich nigdy nie ma i nie było… Burmistrz powinien rozwiązać tą pasożytniczą organizację a pieniądze przeznaczyć na potrzebne cele!

  2. Tylko na to czekali. Miasto tak zapuszczone, brudne, dobitnie pokazuje, że koszty ponoszone przez miasto na funkcjonowanie tego tworu są całkowicie nieuzasadnione.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis