Straż Miejska w Kłodzku podsumowała 2019 rok

0

W zeszłym roku najwięcej zgłoszeń, które wpłynęły od mieszkańców do Straży Miejskiej w Kłodzku dotyczyło nieprawidłowego parkowania aut. Sporo zgłoszeń związanych było także z zakłócaniem porządku publicznego i spokoju oraz podejrzenia spalania odpadów w piecach. Oto, jak w liczbach przedstawia się aktywność strażników w 2019 roku.

W ramach patroli na terenie miasta Straż Miejska w 2019 roku przeprowadziła 4381 kontroli samodzielnych i 2798 kontroli wspólnie z policją. Związane były one głównie z utrzymaniem ładu i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy staromiejskiej, osiedli, parków miejskich, placów zabaw, miejsc sportowo – rekreacyjnych i pieszych ciągów turystycznych. Kontrolowano także działalność handlową w miejscach niedozwolonych, sprzedaż alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim, właścicieli zwierząt czy parkowanie pojazdów.

W ubiegłym roku do kłodzkiej Straży Miejskiej wpłynęło łącznie 2133 zgłoszeń od mieszkańców:
– 391 zgłoszeń związanych z zakłócaniem porządku publicznego i spokoju
– 794 zgłoszeń związanych z zagrożeniami w ruchu drogowego
– 370 zgłoszeń związanych z naruszaniem przepisów o ochronie środowiska i gospodarce odpadami (w tym m in. dotyczących możliwości wystąpienia spalania odpadów w instalacjach grzewczych lub spalania odpadów na ogrodach działkowych i ogródkach przydomowych)
– 240 zgłoszeń związanych z należytym utrzymaniem zwierząt
– 59 zgłoszeń związanych z możliwością wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia (najczęściej zgłoszenia te dotyczyły osób leżących na ulicach, ławkach itp.)
– 111 zgłoszeń o awariach technicznych
– 6 zgłoszeń związanych z zagrożeniem pożarowym
– 162 inne zgłoszenia ( w tym m. in. z prośbą o pomoc przy uruchamianiu pojazdów)

W 2019 r. roku strażnicy miejscy ukarali mandatami karnymi 652 osoby, a w stosunku do 1973 osób zastosowano pouczenie. Skierowano też 16 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kłodzku. Najwięcej mandatów dotyczyło spożywania alkoholu, palenia tytoniu w miejscach zabronionych, wybryków nieobyczajne, zakłócania porządku i spokoju oraz naruszania przez kierowców przepisów ruchu drogowego – głównie poprzez parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych. Warto zauważyć, że jeśli chodzi o parkowanie, strażnicy miejscy nadal stosują więcej pouczeń niż mandatów, co niekoniecznie podoba się mieszkańcom, którzy oczekują bardziej zdecydowanych działań w tym temacie ze strony służb porządkowych.

Jak co roku SM prowadziła kilka akcji skierowanych do dzieci tj. „Bezpieczna droga do szkoły”, czy związanych z bezpieczeństwem podczas ferii i wakacji. W ubiegłym roku strażnicy prowadzili kampanie informacyjne skierowane do osób starszych w ramach akcji „Bezpieczny senior”. Wspólnie z pracownikami Opieki Społecznej w Kłodzku sprawdzano także miejsca, w których przebywają osoby bezdomne i ustalano czy potrzebna jest im pomoc. Realizowano działania związane z akcją „Stop spalaniu odpadów” sprawdzając – w ramach patroli lub na zgłoszenie od mieszkańców – posesje i instalacje grzewcze.

W ubiegłym roku strażnicy miejscy brali udział także w zabezpieczeniu 39 wydarzeń, jakie miały miejsce w Kłodzku. Były to uroczystości państwowe i kościelne, święta, festyny, imprezy sportowe i inne.

Fot. 24klodzko.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis