12.6 C
Kłodzko
sobota, 28 maja 2022
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Remonty umocnień i wałów oraz błonia kłodzkie. Po konsultacjach z Wodami Polskimi

W czwartek 12 grudnia br. w Kłodzku odbyły się konsultacje przedstawicieli Wód Polskich z mieszkańcami na temat planowanych prac w korycie Nysy Kłodzkiej w granicach miasta. Ta duża inwestycja wraz z wykonaniem ma zakończyć się już w 2022 roku.

Na czwartkowym spotkaniu obecni byli przedstawiciele Wód Polskich: dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Mariusz Przybylski, Jolanta Rędowicz – zastępca dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, Anna Jastrzębska z biura prezesa z Warszawy oraz specjaliści: Krzysztof Kitowski i projektant Paweł Bobrowski. Na konsultacjach pojawili się burmistrz Kłodzka Michał Piszko, radni miejscy – chociaż nie wszyscy, tylko kilku niestety mieszkańców. Sporą reprezentację stanowili także przedstawiciele gminy wiejskiej Kłodzko – wójt Zbigniew Tur, członek zarządu powiatu kłodzkiego – Ryszard Niebieszczański, przewodniczący Rady Gminy Ryszard Jastrzębski, sołtys Krosnowic i radna gminy Urszula Borkowska.

Spotkanie rozpoczął dyrektor RZGW we Wrocławiu, Mariusz Przybylski wyjaśniając cel projektu, który przygotowały Wody Polskie dla dziewięciu miejscowości z ziemi kłodzkiej: – To jest ochrona bierna przed powodzią. Będziemy odmulać, odkrzaczać, usuwać drzewa, wzmacniać przyczółki mostowe i mury, a jeśli są w złym stanie to będziemy stawiać nowe. Prace, łącznie z wykonaniem, muszą się zakończyć w 2022 roku. Są straszne zaniedbania w tym zakresie – z różnych powodów i nie zaprzeczam temu, ale ma się to zmienić. Chcemy to robić lepiej i przy waszym współudziale.

Anna Jastrzębska z biura prezesa Wód Polskich w Warszawie doprecyzowała założenia projektu: – To, co państwu proponujemy, zakłada modernizację istniejącej już infrastruktury. Chodzi nam przede wszystkim o likwidację wąskich gardeł, czyli miejsc, w których może dojść do zatorów, woda może mieć utrudniony przepływ, w różnych miejscach są namuliska, różnego rodzaju przeszkody. Chodzi o to, żeby ułatwić na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie rzeczywiście te szkody materialne mogą być większe, bezpieczne przejście fali powodziowej.

Co zatem zakłada plan zaprezentowany dla Kłodzka? Ogólnie mówiąc na całej długości w granicach administracyjnych Kłodzka mają być modernizowane mury, wały, a koryto rzeki ma zostać wyczyszczone z namulisk, krzaków i drzew. Oto szczegóły:

Prace rozpoczynają się od jazu zlokalizowanego między estakadą nad DK-8 a oczyszczalnią ścieków, na górnym stanowisku jazu. Na lewym brzegu będzie remont nadbrzeży oraz usunięcie osypiska, na brzegu prawym remonty murów oporowych. Na estakadzie zostanie udrożnione światło mostu, wykarczowane zostaną drzewa na tarasie zalewowym. Remonty nadbrzeży będą polegały na wymianie obrukowania, jego uzupełnienia, dogęszczenia skarpy i oczyszczenia z zakrzaczeń i zadrzewień.

Podobną czynność, jeśli chodzi o udrożnienie światła mostu, Wody Polskie planują na moście kolejowym, czyli wykarczowanie na tarasie zalewowym, a powyżej mostu na prawym brzegu wzdłuż ul. Szpitalnej aż do ul. Dworcowej remont ubezpieczeń brzegowych, tak samo na prawym brzegu wzdłuż ul. Fortecznej. Most kolejowy zostanie udrożniony, na prawym brzegu zostaną przeprowadzone wykarczowania.

Powyżej mostu będą remonty ubezpieczeń aż do ujścia potoku Jodłownik, którego mury oporowe zostaną wyremontowane oraz zostanie wykształcone koryto dwudzielne, w celu usunięcia odkładania się tam rumowiska. Powyżej ujścia potoku Jodłownik będą remonty murów nabrzeżnych na całej długości, a lewy brzeg zostanie wykarczowany, wykształcona będzie półka oraz wybudowane zostaną schody zejściowe. Te prace pozwolą na udrożnienie światła mostu przy ul. Matejki aż do mostu żelaznego. Powyżej mostu Matejki będą remontowane mury na łuku wklęsłym i wypukłym.

Powyżej mostu żelaznego planowane są wykształcenie półki na brzegu prawym, uformowanie krzywizny tej półki, ubezpieczenia jej, obrukowania i usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń, a na brzegu lewym reprofilacja murów oraz remont ubezpieczeń pod mostem na ul. Kościuszki.Powyżej mostu na ul. Kościuszki na lewym brzegu planowana jest rozbiórka i odbudowa murów oporowych oraz budowa schodów zejściowych i remont wału od mostu do kładki pieszej przy ul. Malczewskiego. Powyżej kładki na lewym brzegu ma być przeprowadzona rozbiórka i odbudowa muru oporowego oraz przebudowa jazu H4 (tzw. wodospadu), żeby umożliwić trwałe usunięcie osypiska na dolnym stanowisku (czyli „wyspy”) i żeby tam nie odkładało się to osypisko. Przebudowa jazu będzie kompleksowa, wraz z urządzeniami, wybudowana zostanie również przepławka dla ryb.

Powyżej jazu na lewym brzegu zostaną wykonane mury regulacyjne na długości ok. 150 metrów, a powyżej będzie remont ubezpieczeń brzegowych na długości około 300 metrów. Na brzegu prawym powyżej jazu planowany jest remont ubezpieczeń brzegowych wraz z udrożnieniem ujściowego odcinka potoku Jaszkówka.

Co wynikło z konsultacji? Nysa Kłodzka ma szansę stać się przyjaznym mieszkańcom miejscem rekreacji i wypoczynku. Burmistrz Kłodzka Michał Piszko zgłosił wniosek o ujęcie w planach niektórych elementów zagospodarowania rzeki dla potrzeb rekreacji (tzw. błonia kłodzkie), które miasto przygotowało już kilka lat temu, a które nie mogły zostać zrealizowane właśnie ze względu na sprzeciw Wód Polskich. Teraz przy okazji inwestycji mają one zostać uwzględnione, a projektanci już opracowują w jaki sposób można pewne pomysły bezpiecznie wkomponować – od mostu przy ul. Kościuszki aż do kłodzkiego wodospadu (jazu). Postulat utworzenia miejsca, które mogłoby stać się plażą miejską na wysokości wodospadu także spotkał się z przychylnością Wód Polskich. Należy zaznaczyć, że remont wałów na kłodzkiej promenadzie będzie wiązać się także z remontem schodów prowadzących do rzeki, remontem wysłużonych ścieżek spacerowych na wałach i na promenadzie, a także wymianą barierek na nowe i estetyczne. Miejsce to więc ma dużą szansę służyć wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców, a nie być tylko wstydliwą i zaniedbaną przestrzenią miejską (pisaliśmy o tym m.in. tutaj: Bulwary nad Nysą Kłodzką. To nie wizualizacja i niestety nie Kłodzko).

Jeden z mieszkańców zgłosił także problem lasu, który rośnie wzdłuż koryta rzeki przy ul. Chełmońskiego, nad czym pochylić mają się Wody Polskie. Problemem jednak okazuje się ochrona przed falą powodziową okolic mostu żelaznego i generalnie starówki. Jest to wąskie gardło w mieście, a mieszkańcy i przedsiębiorcy co roku walczą z wdzierającą się do piwnic wodą. Problem ten zgłaszała Barbara Glińska, właścicielka hotelu i restauracji „Przy Żelaznym Moście” (dawna Casa D’oro). Jak mówili przedstawiciele Wód Polskich, bez dużej inwestycji, która wiązałaby się z wysiedleniami, tego wąskiego gardła nie uda się w mieście zlikwidować. Mieszkańcy będą jednak postulować do Wód Polskich o takie rozwiązania, które zwiększą ich poczucie bezpieczeństwa (np. poprzez instalacje tzw. zapór wodnych). Podniesiony został także problem zalewanych domów przy ulicy Korczaka – te tereny nie zostały jednak ujęte na tym etapie inwestycji. Prezes Wodociągów Kłodzkich, Waldemar Bicz z kolei postulował, żeby nie kończyć inwestycji zaraz za stadionem, lecz pociągnąć ją dalej, żeby ochronić także tereny wodonośne spółki wodociągowej.

Po zebraniu uwag od mieszkańców i władz miasta Wody Polskie mają przystąpić do przygotowania konkretnych projektów. Cała inwestycja ma zakończyć się już w 2022 roku, czyli praktycznie za dwa lata. Do poniedziałku można wysyłać uwagi i postulaty na adres mailowy: ziemiaklodzka@wody.gov.pl.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz gminy wiejskiej z pytaniem, kiedy Wody Polskie pochylą się nad terenami wiejskimi, które najbardziej cierpią podczas wezbrań i powodzi. Jak zapewnili obecni przedstawiciele Wód Polskich, etap miejski jest pierwszym, a wiosną przyszłego roku mają ruszyć konsultacje odnośnie terenów wiejskich. Generalnie Wody Polskie mają w planach budowę m.in. małych zbiorników retencyjnych, odtwarzanie naturalnych rozlewisk dla wody oraz wraz z Lasami Państwowymi budowę małych zbiorników retencyjnych w terenach leśnych, bo w ostatnich latach problemem jest nie tylko powódź ale coraz bardziej dotkliwa susza. Potwierdzono także, że trzy, z czterech budowanych obecnie suchych zbiorników (w Boboszowie, Roztokach i Krosnowicach), po okresie trwałości projektu – czyli po 5 latach – mogą zostać częściowo zalane, żeby zbilansować gospodarkę wodną oraz służyć rekreacji. Problemem będzie zbiornik w Szalejowie, jednak być może uda się i jego częściowo zalać, o co postulował wójt.

Joanna Żabska

Fot. Joanna Żabska

WAŻNE TEMATY

Kłodzko: nielegalnie wyrzucał śmieci do rzeki. Sprawca przyłapany na gorącym uczynku

Dzięki współpracy z mieszkańcami Kłodzka, Straż Miejska ustaliła osobę, która nielegalnie wyrzucała śmieci do rzeki przy parkingu na ul. Zofii Stryjeńskiej....

Kolejny singletrack na terenie gminy Lądek-Zdrój. Pętla na górę Trojak już w budowie

Rozpoczęła się budowa kolejnej pętli singletrack na terenie gminy Lądek-Zdrój. Nowa trasa poprowadzi rowerzystów na szczyt góry Trojak, gdzie równolegle powstaje...

Największa szyszka świata znajduje się…w Arboretum w Lądku-Zdroju

Ma 4,6 metrów wysokości, prawie 8 metrów w obwodzie i waży 235 kg. Największa Szyszka Świata, wzorowana na szyszkach mamutowca olbrzymiego,...

Weekend z Targami Staroci w Kłodzku

Dopisali w tym roku wystawcy biorący udział w 49. edycji Targów Staroci w Kłodzku. Na stoiskach wystawionych na całej prawie starówce...

Umowy na dofinansowanie termomodernizacji trzech obiektów sanatoryjnych podpisane

W piątek, 27 maja br. w Dusznikach-Zdroju podpisane zostały umowy na dofinansowanie termomodernizacji trzech obiektów sanatoryjnych: Jana Kazimierza A w Dusznikach-Zdroju, Polonii i Bristol...

Drugi przetarg na budowę ronda na ul. Kościuszki i Malczewskiego w Kłodzku unieważniony. Co...

Zarząd Dróg Powiatowych unieważnił drugi przetarg na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z Malczewskiego i Daszyńskiego. Do realizacji tego zadania...

Pani Kryspina z Bystrzycy Kłodzkiej obchodzi 100 lat!

W czwartek, 26 maja br. mieszkanka Bystrzycy Kłodzkiej pani Kryspina Geryszewska obchodziła swoją setną rocznicę urodzin! Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu wizytę...

Food Tracki w Kłodzku, czyli Festiwal Smaków Świata już w ten weekend!

Przed nami 2. edycja Kłodzkiego Festiwalu Smaków Świata, tym razem dwudniowe wydarzenie odbędzie się w sobotę i niedzielę (28-29 maja br.)...

Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kłodzkiego ze wsparciem finansowym

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał dotacje dla dolnośląskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup nowego, specjalistycznego sprzętu...

Kolejny samochód „zawisł” na słupkach przy rynku w Kłodzku

W czwartek, 26 maja br. w godzinach przedpołudniowych kolejny samochód 'zawisł" na automatycznych słupkach blokujących wjazd do rynku. Tym razem szkody są...

Ostatni weekend maja w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Targi Staroci i inne atrakcje

Na zbliżający się ostatni majowy weekend Muzeum Ziemi Kłodzkiej przygotowało dla mieszkańców i turystów ciekawe wydarzenia. W sobotę, 28 maja...

Tragiczny wypadek w DK-8 w Szczytnej. Nie żyje 23-letni kierowca

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 25 maja br. około godz. 14.25 na drodze krajowej nr 8 w Szczytnej, gdzie zderzyły się czołowo...

W najbliższą sobotę Lasy Państwowe i Wojsko Polskie zapraszają na piknik do Międzylesia

W najbliższą sobotę 28 maja br. w Międzylesiu odbędzie się piknik patriotyczny zorganizowany wspólnie przez Lasy Państwowe i Wojsko Polskie. Główną...