19.7 C
Kłodzko
sobota, 13 kwietnia 2024
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nie interesuje mnie polityka, jestem samorządowcem”. Rozmawiamy z wójt gminy Nowa Ruda Adrianną Mierzejewską

Jak mówi, nie interesuje ją polityka, bo jest samorządowcem. O tym, co udało się zrealizować przez ostatnie pięć lat w pięknie położonej gminie Nowa Ruda i o planach, które już się realizują na kolejne lata rozmawiamy z wójt gminy Nowa Ruda Adrianną Mierzejewską.

Pani wójt, kończy się długa, bo ponad 5-letnia kadencja samorządów w całej Polsce. Czy możemy podsumować ostatnie 5 lat gminy Nowa Ruda liczbami?

W latach 2018-2023 wartość inwestycji gminnych przekroczyła 107 mln zł, a samych tylko środków unijnych i rządowych przeznaczonych na inwestycje wydatkowano ponad 68 mln zł. W Gminie Nowa Ruda, która liczy 10 686 mieszkańców wychodzi więc, że na każdego mieszkańca pozyskaliśmy i przekształciliśmy w inwestycję ponad 10 tys. zł, w tym 6,4 tys. zł środków zewnętrznych. Inwestycje nadal trwają, a ich wartość stale rośnie. Dochody gminy to głównie źródła zewnętrzne, ale też podatki. Korzystając z okazji, że mamy okres rozliczenia podatków, dziękuję wszystkim, którzy w zeznaniach podatkowych wskazują miejsce zamieszkania jako Gminę Nowa Ruda. To także istotne wpływy z tego tytułu dla gminy.

Jak na przestrzeni tych ostatnich 5 lat wyglądał więc budżet gminy? Na ile wzrósł i ile wyniósł wkład inwestycyjny gminy w różnych projektach?

Od samego początku realizuję inwestycje skupiając się głównie na pozyskanych środkach krajowych i unijnych. Jest to dla mnie niezwykle ważne, by wykonać dla mieszkańców jak najwięcej, przy zaangażowaniu jak najmniejszej ilości środków z naszego gminnego budżetu. Pierwszy nasz budżet, na jakim pracowaliśmy, wynosił niespełna 30 mln zł. Dziś budżet roczny zamyka się w okolicach 100 mln zł, a na same tylko inwestycje przeznaczamy po kilkadziesiąt milionów złotych każdego roku.

Które z inwestycji są wobec tego największym sukcesem gminy Nowa Ruda?

Zrealizowaliśmy najważniejsze zaplanowane zadania na mijające 5 lat. Przede wszystkim powstało ponad 12 kilometrów kanalizacji na terenie największej wsi Jugów oraz odtworzono nawierzchnię drogi przez całą niemal długość wsi. Poprawa jakości środowiska i dróg jest dla mnie priorytetowa. Ze względu na ukształtowanie terenu i rozproszenie osadnictwa nie wszędzie możemy dziś wybudować kanalizację, więc korzystając z aktualnie dostępnych źródeł, dla mieszkańców pozyskaliśmy środki zewnętrzne na budowę 109 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto wyremontowaliśmy ponad 22 km dróg, 2 mosty, zaporę wodną i wybudowaliśmy 3 duże parkingi (przy urzędzie gminy, na Przełęczy Sokolej i przy szkole w Bożkowie).

Wybudowaliśmy chodnik przy szkole w Bożkowie, budujemy chodnik we Włodowicach, a także mamy udział finansowy w budowie chodnika w Woliborzu. Zamontowaliśmy także 140 nowych ulicznych lamp LED.

Drugim ważnym aspektem rozwoju Gminy Nowa Ruda było podniesienie jakości nauczania. Priorytetem było zapewnienie młodzieży warunków porównywalnych do wielkomiejskich. Wszystkie szkoły prowadzone przez gminę są ocieplone, utworzono w nich stołówki, w dwóch szkołach odnowiono sale biblioteczne.

Dzieci korzystają z nowoczesnego sprzętu w ramach programów oświatowych, klasopracowni językowych i tematycznych, wyjeżdżają na wycieczki, a także uczęszczają na darmowe zajęcia z pływania. Mamy dyrektorów, którzy mądrze kierują placówkami i korzystają z wielu możliwości realizacji ciekawych programów.

Inwestycje przełożyły się w latach 2020-2023 na wyższe średnie wyniki z matematyki w porównaniu do rówieśników z okolicznych gmin.

Podobnie jest w przedszkolach – wszystkie budynki zostały ocieplone, przy każdym powstał nowy plac zabaw, utworzyliśmy dwa żłobki. Wybudowaliśmy nowoczesne przedszkole. Planujemy budowę kolejnego. Ale to nie wszystko. Ponadto dzieci na terenie wsi korzystają z 15 nowych placów zabaw.

Dla młodzieży równie ważne są inwestycje sportowe. Powstały boisko szkolne w Jugowie, boisko wielofunkcyjne w Czerwieńczycach, wyremontowaliśmy Orlik w Bożkowie oraz budujemy halę sportową w Ludwikowicach. W ten sposób wszystkie szkoły mają do dyspozycji własne boiska i hale sportowe.

Trzecim ważnym dla mnie tematem jest, biorąc pod uwagę położenie w turystycznym regionie, rozwój tej właśnie gałęzi gospodarki. Leżymy z dala od autostrad, ale blisko terenów atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo i na tym się skupiamy, aby dawać jak najlepsze możliwości rozwoju branży turystycznej. Tu widzimy jeszcze ogromną potrzebę modernizacji dróg powiatowych i w tej sprawie prowadzimy rozmowy i działania. Dofinansowaliśmy remont dróg powiatowych wiodących przez Bożków, Czerwieńczyce i Nową Wieś Kł. oraz Jugów. Ale potrzeby są znacznie większe. W tegorocznym roku powiat i gmina mają zaplanowane w budżecie remont dróg Dzikowiec-Słupiec, Dzikowiec-Koszyn, Przygórze-Zatorze i Bartnica. Gmina oczywiście również dofinansuje remont tych dróg. Pozostaje jeszcze kwestia pozostałych dróg, szczególnie ważnych dla rozwoju turystyki – Przełęcz Sokola-Ludwikowice Kł., Świerki-Włodowice, Przygórze-Jugów i innych, o remont których będziemy nieustannie zabiegać.

Dbamy o udostępnianie miejsc, takich jak wieże widokowe. Po odbudowie wieży na Włodzickiej Górze przyszedł czas na przywrócenie do życia ruiny na wzgórzu Grodziszcze w Bożkowie. Do tego miejsca budujemy ścieżkę rowerową, parking w centrum wsi oraz zagospodarowujemy teren rekreacyjny przy dębie w Bożkowie. Wybudowaliśmy także ważny parking na Przełęczy Sokolej.

Ponadto, dla komfortu mieszkańców, przenieśliśmy biura części urzędu, które mieściły się nad siedzibą poczty oraz biura GOPSu, które ulokowane były w AGROREGu do budynku po dawnym sądzie. Mieszkańcy mają do dyspozycji duży parking, załatwiają sprawy w jednym miejscu, a przy okazji budżet gminy oszczędza ok. 130 tys. zł rocznie.

Czy gmina Nowa Ruda realizowała rządowe programy „Czyste powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”? Jak to wygląda w liczbach?

Tak, to programy które w realny sposób przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Mieszkańcy złożyli 298 wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze, z czego połowa z nich już zakończyła swoje inwestycje. Na poprawę efektywności ogrzewania mieszkań mamy już 43 wnioski na kwotę ok. 800 tys. zł, w tym 10 inwestycji zakończonych. Natomiast w ramach programu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” wymieniono 149 źródeł ciepła.

Dbając o środowisko, korzystamy także z programów na dofinansowanie usuwania azbestu z prywatnych posesji. To znaczące 244 ton azbestu mniej w ciągu 4 lat.

Jak wyglądały inwestycje w bezpieczeństwo i współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych?

Druhowie są niezawodni w naszej gminie. Uczynni i chętni do działania. W ostatnich latach wyjeżdżali na akcje ponad 2 tysiące razy. Do tego byli obecni przy organizacji wydarzeń na terenie gminy. Są ogromnym wsparciem. Dzięki nim mieszkańcy mogą spokojnie spać. W ostatnich latach wymieniliśmy wszystkim OSP samochody bojowe. W większości są to już fabrycznie nowe zakupione pojazdy. Ponadto oddaliśmy do użytku całkowicie nową remizę w Bożkowie, montowaliśmy panele fotowoltaiczne na kilku remizach i dokładaliśmy do remontów pomieszczeń. W planie inwestycyjnym na najbliższe lata znajduje się termomodernizacja pięciu kolejnych remiz: w Jugowie, Woliborzu, Dzikowcu, Czerwieńczycach, Włodowicach.

W jakie inne ważnie społecznie obszary gmina angażowała swoje siły i środki?

Wszelkie inwestycje we wspomniane Ochotnicze Straże Pożarne są niezwykle istotne. Podobnie jak w pozostałe stowarzyszenia działające na terenie gminy. Wszystkie są ważne. Ogromnie pomocne i prężne są Koła Gospodyń Wiejskich. Mamy ich 10 na terenie naszej gminy. Są powodem do dumy dla całej gminy. Bardzo zależy mi na podtrzymaniu tradycji przez nich przekazywanych. A są to tradycje zaczerpnięte z różnych stron kraju, ciekawe, różnorodne. Mamy też stowarzyszenia, które każdego roku wspieramy, a które uzupełniają zadania własne gminy. Są to zarówno kluby sportowe, jak i te działające na rzecz dzieci, konsumentów, czy osób z niepełnosprawnościami. Chcemy je wspierać, bo działają dla dobra mieszkańców.

Dla seniorów otworzyliśmy Klub Seniora w Jugowie, który dziś prężnie działa i pozwala seniorom na rozwijanie swoich pasji i ciekawe spędzanie czasu. To istotna sprawa, bo w największej wsi funkcjonowała tylko niewielka świetlica, którą zresztą teraz remontujemy. Istniała ogromna potrzeba stworzenia miejsca, w którym aktywni mieszkańcy Jugowa będą mogli rozwijać skrzydła.

Gmina zawnioskowała także o otrzymanie dofinansowania na termomodernizację i modernizację kolejnych kilku świetlic wiejskich. Nowa świetlica powstała już w Koszynie, a świetlice w Woliborzu, Czerwieńczycach, Nowej Wsi Kł., Dzikowcu, Bieganowie i Świerkach są po modernizacji. Sale wiejskie w Bożkowie, Krajanowie, wspomnianym Jugowie i inne czeka modernizacja już w najbliższym czasie.

W Ludwikowicach Kł. znajduje się Centrum Kultury, które także przeszło kompleksową modernizację trzy lata temu.

Z jakimi problemami i wyzwaniami spotyka się Pani na co dzień w swojej pracy?

Wciąż przed nami wiele wyzwań związanych ze wspomnianymi remontami dróg powiatowych, ale także w związku z remontami budynków komunalnych. W ostatnich 5 latach wyremontowaliśmy 5 pustostanów, przeznaczyliśmy ponad 3 mln zł na inwestycje w gminny zasób mieszkaniowy, ale to wciąż mało. Dlatego w nowej perspektywie unijnej zawnioskowaliśmy o termomodernizację 10 całych budynków komunalnych.

Czego nie udało się wobec tego zrealizować?

Pozyskaliśmy i wykorzystaliśmy tyle zewnętrznych środków finansowych, ile tylko można było. Udało się zrealizować więcej niż założyliśmy 5 lat temu. Są oczywiście sprawy, które z przyczyn niezależnych odsunęły się w czasie, jak budowa hali sportowej w Ludwikowicach Kłodzkich. Ale przesunięcie terminu zakończenia prac o kilka miesięcy względem kilku lat, podczas których mieliśmy okres pandemii i przyjęcia uchodźców, jest zrozumiała. Żałujemy także, że powiatowi nie udało się pozyskać środków rządowych na przebudowę drogi w Sokolcu od Przełęczy. Było blisko do zrealizowania tej inwestycji.

Co przed nami? Zdecydowała się Pani ponownie kandydować na wójta gminy Nowa Ruda. Co chciałaby Pani zrealizować w ciągu kolejnych 5 lat?

Gmina wnioskuje w nadchodzącej perspektywie unijnej o dofinansowanie inwestycji na kwotę ponad 100 mln zł. To przede wszystkim konieczna wymiana źródeł ciepła, termomodernizacje ponad 30 budynków, otwarcie po modernizacji dużego zbiornika wodnego w Dzikowcu oraz wyremontowanego basenu w Jugowie. To uruchomienie transportu zbiorowego, wraz z pozostałymi gminami całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. To także wspomniana odbudowa wieży na Grodziszczu z budową trasy rowerowej i parkingu. Ale to też duży polsko-czeski program kulturalny, który rozpoczęliśmy w styczniu, a który trwać będzie trzy lata. W tym miejscu wspomnieć należy o naszym Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, który prowadzi zajęcia w wielu miejscowościach na terenie gminy. To dla nas nadal jeden z priorytetów, aby nie tylko mieszkańcy Ludwikowic Kł. mogli czerpać z bliskości Centrum. Wspólnie z dyrektor Centrum otworzyliśmy na nowo zamknięte przez poprzednią władzę biblioteki. Centrum pozyskało także środki na wyposażenie bibliotek oraz kompleksowe remonty budynków w Ludwikowicach Kł. i Dzikowcu. To zmieniło jakość i otworzyło wachlarz nowych możliwości dzielenia się kulturą z mieszkańcami.

Chcemy nadal wspierać mieszkańców w ich działaniach, podnosić standardy nauczania w szkołach, dbać o środowisko i bezpieczeństwo, pielęgnować tradycje i kulturę, tworzyć dobre środowisko dla rozwoju turystyki, a także korzystać z każdej nadarzającej się okazji do pozyskania możliwie jak największych środków zewnętrznych na potrzeby, które zgłaszają nam na bieżąco mieszkańcy.

Przypięto Pani łatkę, że jest Pani z PIS?

Nie jestem ani z PIS ani z żadnej innej partii. I nigdy do żadnej nie należałam. Przez moje obie kadencje rządził krajem PIS, który rozdzielał fundusze i z tych funduszy korzystałam. Jeśli teraz przydzielać będzie fundusze gminom KO, też będę po wszystkie możliwe środki sięgała. Bo najważniejszy jest dla mnie komfort życia wszystkich mieszkańców, niezależnie od poglądów i partii do których należą. Jak już kiedyś mówiłam, żaden ze mnie polityk. Nie interesuje mnie polityka. Jestem samorządowcem, przedstawicielką wszystkich mieszkańców Gminy Nowa Ruda. Zawsze bliskie są mi problemy społeczne.

Jak już wiemy, startuje Pani w nadchodzących wyborach na wójta gminy?

Tak, z poparciem większości radnych gminnych, a także młodymi, prężnie działającymi na rzecz gminy mieszkańcami, wspólnie chcemy do końca zrealizować wszystkie zaplanowane już w budżecie gminnym zadania. Opiewają one na wspomniane 100 mln złotych, więc będzie co robić. Dlatego dziś, jako wspólnota nadal będziemy zabiegali o to, co najlepsze dla gminy i jej mieszkańców.

Życzymy sukcesu i dziękujemy za rozmowę
Rozmawiał Maciej Sergel

WAŻNE TEMATY

Wesprzyj zdolne dzieci! Trwa zbiórka na wyjazd do USA na światowy finał Odysei Umysłu!

Pisaliśmy wczoraj o sukcesie, jaki odniosły dzieciaki z Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku. Dwie grupy, które zajęły 1 i 2 miejsce w polskim finale...

Staropolanka z certyfikatem IFS Food

Producent wody mineralnej Staropolanka uzyskał certyfikat IFS Food, który jest obowiązującym na całym świecie standardem audytowania dostawców i producentów żywności. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa...

Świetnie starty zawodników HS Team Kłodzko. Przywieźli 6 medali z Wrocławia!

W niedzielę 7 kwietnia br. młodzi zawodnicy HS Team Kłodzko wystartowali w kolejnej, trzeciej już edycji Dolnośląskiej Ligii Pływackiej SWIM MANIA we Wrocławiu. W...

Od polskiej marki do złotego. Fascynująca podróż historyczna w dusznickim Muzeum Papiernictwa

W piątek, 12 kwietnia br. w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju miał miejsce wykład zatytułowany „Stulecie urodzin polskiej waluty narodowej”. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Tomasz...

13. Festiwal Aktorstwa Filmowego w Bystrzycy Kłodzkiej

Spotkanie z Piotrem Gąsowskim zakończyło odbywający się 9 i 10 kwietnia br. w Bystrzycy Kłodzkiej 13. Festiwal Aktorstwa Filmowego im. Tadeusza Szymkowa. Znany aktor promował...

Powyborcza rozmowa z Michałem Piszko, który wygrał wybory na burmistrza Kłodzka

O zdecydowanej wygranej w pierwszej turze, nowej radzie, priorytetach w kolejnej kadencji oraz o planach na przyszłość z Michałem Piszko burmistrzem miasta Kłodzka, który...

Akcja SadziMY lasy w Kłodzku. Nadleśnictwo Jugów rozdawało w rynku sadzonki drzew

W piątek, 12 kwietnia br. o godz. 12.30 w kłodzkim rynku leśnicy z Nadleśnictwa Jugów rozdawali wszystkich chętnym sadzonki drzew. Jak podkreślił nadleśniczy Sławomir...

Reinhold Messner gościem honorowym 29. Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju!

Reinhold Messner będzie gościem honorowym Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju! W piątek, 6 września, na scenie Wielkiego Namiotu Jack Wolfskin wystąpi jeden...

Kręcony w Kłodzku i Bystrzycy film Magnusa von Horna w konkursie festiwalu w Cannes

„The Girl With the Needle” - najnowszy film Magnusa von Horna, do którego zdjęcia były realizowane m.in. w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej, został oficjalnie...

Poznajesz tego psa? Ktoś przywiązał go do znaku i zostawił. Straż Miejska w Kłodzku...

Straż Miejska w Kłodzku poinformowała, że sprawca został ustalony, a w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku zostało złożone zawiadomienie i tam prowadzone są...

Trzy nowe karetki dojechały do kłodzkiego szpitala

Nowe ambulanse, na które uroczyste przekazanie zaproszono w zeszłym tygodniu media i samorządowców, a które nie dojechały, dzisiaj zostały dostarczone przez producenta. Trzy karetki,...

Gmina Stronie Śląskie z dotacją na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Starym Gierałtowie

Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 984 000 złotych na zadanie „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - Stary Gierałtów - droga...

Lądek-Zdrój. Nastolatka kilkukrotnie posłużyła się znalezioną karta płatniczą

Policjanci z Lądka-Zdroju zatrzymali 14-letnią dziewczynę, która robiąc zakupy w sklepie, kilka razy płaciła cudzą, znalezioną kartą zbliżeniową. Odpowie teraz przed Sądem Rodzinnym, który...

5 KOMENTARZE

    • Pani wójt może być przykładem skutecznego samorządowca. Jej przeciwieństwem niestety jest burmistrz Kłodzka.

  1. Tak samo pani nie sympatyzuje z PiSem, jak przeprowadzający „wywiad” dziennikarz ma cokolwiek wspólnego z obiektywizmem (promując panią na swoim FB). Brawo.

  2. Kończąca się kadencja pokazała że tam gdzie Panie są włodarzami czy to miast , czy gmin należą do czołówki wiodących gospodarzy . Dla przykładu ; w najbliższym sąsiedztwie : Pieszyce , Złoty Stok , Nowa Ruda -gmina , Bystrzyca Kłodzka…,

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.