Można już głosować na projekty zgłoszone do Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego

0

Głosowanie w IV edycji Budżetu rozpoczęło się 13 maja br. i potrwa do 26 maja. Zgłoszono łącznie 180 projektów, z których pozytywnie zweryfikowano 159. Te właśnie projekty czekają teraz na głosy mieszkańców Dolnego Śląska.

Całkowita kwota przeznaczona na projekty w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 1,35 mln zł i została podzielona na pięć regionów województwa: jeleniogórski, legnicki, wałbrzyski, wrocławski oraz samo miasto Wrocław. Na każdy region przypadnie 270 tys zł, a każdy z projektów może uzyskać maksymalnie 20 000 zł dofinansowania w ramach budżetu. Projekty zostały też podzielone na następujące obszary tematyczne: o charakterze sportowym, o charakterze turystycznym, z zakresu kultury, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w obszarze wspierania społeczeństwa obywatelskiego, na rzecz seniorów oraz na rzez wsparcia rzemiosła.

Głosować na projekty może każdy mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat. Oddanie głosu możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem internetowego portalu aktywny.dolnyslask.pl , przy czym oddanie głosu jest możliwe tylko jeden raz. Weryfikacja głosowania następuje na podstawie podanych w formularzu danych – w tym nr PESEL, poprzez kod sms wysłany na podany numer komórkowy. W trakcie głosowania nie będzie podawana liczba głosów, jaką uzyskały poszczególne projekty – ta informacja zostanie przekazana dopiero po zakończeniu głosowania.

Zwycięskie projekty – te które uzyskały najwyższą liczbę głosów w poszczególnych obszarach tematycznych, przejdą do drugiego etapu programu – wyboru realizatorów zadań i realizacji projektów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis