Kłodzkie Splatanie Tradycji w Muzeum Ziemi Kłodzkiej

0

W niedzielę 15 września 2019 r., w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbędzie się wydarzenie pod tytułem „Kłodzkie Splatanie Tradycji”. Początek o godz. 12.00.

Tematem przewodnim tegorocznych EDD w Kłodzku będą dzieje kłodzkich Żydów jako jeden z elementów wielokulturowego dziedzictwa ziemi kłodzkiej. Wydarzenie ma ukazać, w jaki sposób przez lata splatały się w mieście tradycje polskie, niemieckie, czeskie i żydowskie.

Organizatorzy – Muzeum Ziemi Kłodzkiej i Klub Otwartej Kultury podzielili wydarzenie na dwie części. Pierwszą, która rozpocznie się o godz. 12.00, będzie spacer historyczno-literacki śladami Żydów po Kłodzku. Poprowadzą go Tamara Włodarczyk i Tomasz Kwietko-Bębnowski. Początek spaceru na dziedzińcu Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Drugą część wydarzenia stanowić będzie koncert – polsko-żydowskie karaoke z piosenkami z okresu dwudziestolecia międzywojennego, których autorami byli wybitni kompozytorzy i piosenkarze żydowskiego pochodzenia. Koncert odbędzie się w Muzeum Ziemi Kłodzkiej i rozpocznie się o godz. 15.00.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, który ma na celu edukację historyczną i kulturalną, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego i propagowanie dialogu międzykulturowego, a także ochronę zabytków stanowiących kulturowe dziedzictwo Europy.

tz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis