1.7 C
Kłodzko
czwartek, 25 kwietnia 2024
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gmina Nowa Ruda – Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 08 marca 2024 roku zostały wywieszone i podane do publicznej wiadomości na okres od 08 marca 2024 roku do 28 marca 2024 roku wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowa Ruda, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Bożków

załącznik do zarządzenia Nr 67/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 162,00 m2, w tym w części o powierzchni 15,00 m2 zabudowana blaszanym garażem (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach części działki nr 906/9, przeznaczona do dzierżawy w części na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części jako grunt pod garażem,

załącznik do zarządzenia Nr 68/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 461,00 m2, w tym w części o powierzchni 10,00 m2 zabudowana altaną (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach działki nr 907/10, przeznaczona do dzierżawy w części na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części jako grunt zabudowany altaną,

Dzikowiec

załącznik do zarządzenia Nr 69/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 270,00 m2, położona w granicach części działki nr 194/3, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

załącznik do zarządzenia Nr 96/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 14,00 m2, położona w granicach części działki nr 577/7, przeznaczona do najmu na teren na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

Ludwikowice Kłodzkie

załącznik do zarządzenia Nr 70/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 76,00 m2, w tym w części o powierzchni 11,00 m2 zabudowana pomieszczeniem gospodarczym (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach części działki nr 91/14, przeznaczona do dzierżawy w części na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części jako grunt pod pomieszczeniem gospodarczym,

załącznik do zarządzenia Nr 71/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 215,00 m2, w tym w części o powierzchni 9,00 m2 zabudowana altaną (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach części działki nr 91/14, przeznaczona do dzierżawy w części na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części jako grunt pod altaną,

załącznik do zarządzenia Nr 72/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 352,00 m2, w tym w części o powierzchni 34,00 m2 zabudowana altaną (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach części działki nr 91/11, przeznaczona do dzierżawy w części na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części jako grunt pod altaną,

załącznik do zarządzenia Nr 73/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 200,00 m2, w tym w części o powierzchni 7,00 m2 zabudowana pomieszczeniem gospodarczym (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach części działki nr 873/6, przeznaczona do dzierżawy w części na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części jako grunt pod pomieszczeniem gospodarczym,

załącznik do zarządzenia Nr 74/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 17,34 m2 zabudowana garażem (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach części działki nr 887/26, przeznaczona do najmu jako grunt pod garażem,

załącznik do zarządzenia Nr 75/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 16,25 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w granicach części działki nr 887/26, przeznaczona do najmu na cele gospodarcze,

załącznik do zarządzenia Nr 83/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 165,00 m2, położona w granicach części działki nr 91/14, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

załącznik do zarządzenia Nr 87/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 11,00 m2, położona w granicach części działki nr 1155/2, przeznaczona do najmu na grunt pod boksem na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

załącznik do zarządzenia Nr 88/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 10,00 m2, położona w granicach części działki nr 138/7, przeznaczona do najmu na grunt pod boksem na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

załącznik do zarządzenia Nr 89/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 20,00 m2, położona w granicach części działki nr 873/3, przeznaczona do najmu na grunt pod boksem na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

załącznik do zarządzenia Nr 90/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 10,00 m2, położona w granicach części działki nr 91/14, przeznaczona do najmu na grunt pod boksem na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

załącznik do zarządzenia Nr 91/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 11,00 m2, położona w granicach części działki nr 1155/2, przeznaczona do najmu na grunt pod boksem na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

załącznik do zarządzenia Nr 99/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 10,00 m2, położona w granicach części działki nr 1155/2, zabudowana budynkiem gospodarczym, przeznaczona do najmu na cele gospodarcze,

Jugów

załącznik do zarządzenia Nr 76/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 119,00 m2, w tym w części o powierzchni 20,00 m2 zabudowana szambem oraz pomieszczeniem gospodarczym (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach działki nr 324/8, przeznaczona do dzierżawy w części na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego, w części jako grunt zabudowany szambem oraz w części jako grunt pod pomieszczeniem gospodarczym,

załącznik do zarządzenia Nr 77/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 75,00 m2, w tym w części o powierzchni 9,00 m2 zabudowana altaną (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach części działki nr 510/11, przeznaczona do dzierżawy w części na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części jako grunt pod altaną,

załącznik do zarządzenia Nr 78/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 300,00 m2, w tym w części o powierzchni 15,00 m2 zabudowana blaszanym garażem (nakłady własne wnioskodawcy), położona w granicach działki nr 242/4, przeznaczona do dzierżawy w części na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego oraz w części jako grunt pod garażem,

załącznik do zarządzenia Nr 79/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 150,00 m2, położona w granicach części działki nr 149/66 oraz 149/67, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

załącznik do zarządzenia Nr 80/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 68,00 m2, położona w granicach części działki nr 149/66 oraz 149/67, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

załącznik do zarządzenia Nr 81/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 88,00 m2, położona w granicach części działki nr 149/67, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

załącznik do zarządzenia Nr 82/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 76,00 m2, położona w granicach części działki nr 583/24, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

załącznik do zarządzenia Nr 95/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 6,00 m2, położona w granicach części działki nr 342/14, przeznaczona do najmu na grunt pod boksem na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

załącznik do zarządzenia Nr 98/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni ogólnej 153,00 m2, położona w granicach części działek nr 143/64 oraz 149/66, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

załącznik do zarządzenia Nr 100/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 5,60 m2, zabudowana komórką gospodarczą (nr 28), położona w granicach części działki nr 373/13, przeznaczona do najmu na cele związane z funkcją zabudowy – komórka gospodarcza,


Przygórze

załącznik do zarządzenia Nr 93/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 8,00 m2, położona w granicach części działki nr 143/60, przeznaczona do najmu na grunt pod boksem na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

załącznik do zarządzenia Nr 94/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 10,00 m2, położona w granicach części działki nr 143/60, przeznaczona do najmu na grunt pod boksem na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

załącznik do zarządzenia Nr 97/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 10,00 m2, położona w granicach części działki nr 143/60, przeznaczona do najmu na teren na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,

Świerki

załącznik do zarządzenia Nr 84/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 175,00 m2, położona w granicach części działki nr 145/6, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

Wolibórz

załącznik do zarządzenia Nr 85/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 168,00 m2, położona w granicach części działki nr 780, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

załącznik do zarządzenia Nr 86/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 300,00 m2, położona w granicach części działki nr 445/3, przeznaczona do dzierżawy na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego,

Włodowice

załącznik do zarządzenia Nr 92/24 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 08 marca 2024 roku:

– nieruchomość gruntowa o powierzchni 11,00 m2, położona w granicach części działki nr 209/7, przeznaczona do najmu na grunt pod boksem na pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

Wykazy dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda https://gmina.nowaruda.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych Sołectw.

WAŻNE TEMATY

Kto wystąpi podczas Dni Kłodzka?

Dni Kłodzka coraz bliżej. W tym roku odbędą się w dniach 24,25 i 26 maja. Oprócz wielu imprez towarzyszących, w tym trzeciej już Parady...

Strażacy z Jaszkowej Dolnej zbierają na kamerę termowizyjną. Dorzuć się do wirtualnej skarbonki!

Strażacy z OSP z Jaszkowej Dolnej chcą zakupić bardzo ważny i przydatny podczas akcji gaśniczych sprzęt - kamerę termowizyjną. Niestety, koszt przekracza możliwości finansowe...

Natalia Kurowska z Nowej Rudy została Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego!

18-letnia Natalia Kurowska z Nowej Rudy została wybrana najpiękniejszą nastolatką województwa dolnośląskiego podczas gali finałowej Miss Województwa Dolnośląskiego 2024, które odbyło się w sobotę,...

Szykuje się podwyżka ceny za wywóz śmieci w Kłodzku. Czy na ostatniej w tej...

W czwartek, 25 kwietnia br. w Kłodzku po raz ostatni w tej kadencji radni miejscy spotkają się na sesji, aby podjąć decyzje dotyczące spraw...

Ananasy i trzypiętrowy tort. Smaczki ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

W środę, 24 kwietnia br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku odbyła się ostatnia sesja VI kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego. Z obecnego składu...

Lądek-Zdrój. Po raz osiemnasty odbędą się obchody Dnia Patrona Miasta

W ostatni kwietniowy weekend w Lądku-Zdroju odbędą się wydarzenia związane z 18. obchodami Dnia Patrona Miasta Św. Jerzego. Obchody rozpoczną się w sobotę, 27 kwietnia...

Kolorowa fontanna w dusznickim Parku Zdrojowym w tym sezonie będzie nieczynna

Dusznicki magistrat poinformował, że w związku z planowaną przebudową Parku Zdrojowego, znajdująca się w nim kolorowa fontanna w tym sezonie będzie nieczynna. Jak przekazuje Urząd...

Małżeństwo strażaków z OSP Nowa Ruda straciło dom w pożarze. Potrzebna pomoc

W nocy z 23 na 24 kwietnia br. małżeństwo druhów z OSP Nowa Ruda - Michał i Klaudia Majerczyk straciło w pożarze domu dobytek...

Gmina Bystrzyca Kłodzka. Uczniowie z Pławnicy ze spektaklem „Zwierzęta ratują planetę”

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy przygotowali pokaz mody z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu oraz spektakl pt....

Dzieciaki sadzeniaki w bibliotece w Ołdrzychowicach Kłodzkich

W sobotę, 20 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich bibliotekarka Alina poprowadziła warsztaty ogródkowe dla najmłodszych. Głównym celem zajęć było rozwijanie...

Duszniki-Zdrój. Trening z MaSzyną na trasach Muflona

W sobotę, 27 kwietnia br. Duszniki-Zdrój zapraszają na trening po trasach Muflona z Mariuszem Stojanowskim – MaSzyną. Trening rozpocznie się o godzinie 8.00 na Placu...

Slow Jogging w Lądku-Zdroju. Otwarte warsztaty dla każdego!

4 maja br. do Lądka-Zdroju, w ramach aktywnej majówki, zawita Slow Jogging. To będzie pierwsze tego typu wydarzenie w powiecie kłodzkim. Organizatorem wydarzenia jest Centrum...

Koleje Dolnośląskie pojadą tego lata do Świnoujścia 

Dolnośląski przewoźnik ponownie uruchomi popularne wakacyjne połączenie Wrocław – Świnoujście. Pociąg KD Premium Nadmorski będzie kursować w weekendy od 22 czerwca do 1 września. Podróż...