Droga ekspresowa S8 Kłodzko-Magnice. Trwa inwentaryzacja przyrodnicza [FOTO]

1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, po etapie konsultacji społecznych dotyczących różnych wariantów przebiegu drogi ekspresowej z Kłodzka do Wrocławia (Magnice), które odbyły się w czerwcu br., obecnie przeprowadza inwentaryzację przyrodniczą wzdłuż zarekomendowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej. Inwentaryzacja ma na celu ocenę zaproponowanych wariantów w odniesieniu do ich wpływu na środowisko oraz wskazanie możliwych do zastosowania środków ochronnych i zabezpieczających obszary przyrodnicze. Opracowanie określi główne typy siedlisk występujących w rejonie planowanej inwestycji, gatunki roślin i zwierząt objętych ochroną.

Już podczas czerwcowych konsultacji społecznych projektanci drogi ekspresowej wskazywali, że niektóre z proponowanych wariantów mogą kolidować z obszarami Natura 2000, co pokazują m.in. dokumentacje fotograficzne w okolicach Wojborza (dotyczy to wariantu A3, który biegnie przez Scinawicę, Wojbórz, Młynów w kierunku Bada).

Inwentaryzacja przyrodnicza to jest ten etap inwestycji, który pomoże wybrać najlepszy wariant przebiegu S8 także pod kątem jak najmniej kolidującym z przyrodą i dostarczy materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która jest niezbędna do rozpoczęcia budowy.

Pierwsze zdjęcia pojawiły się na dedykowanej tej inwestycji stronie www.dk8.pl. Poniżej kilka wybranych zdjęć (fot. GDDKiA)


Fotopułapka nad Nysą Kłodzką w okolicy Barda miejsce migracji ssaków – sarna
Fotopułapka w okolicy Wojciechowic-sarna
Potok Jaśnica na stanowisku w miejscowości Wojbórz
Kontrolowane tatniny
Zimowity jesienne przy szosie Opolnica-Wojbórz
Lis zarejestrowany w okolicy Wojborza
Strumień Wilcza. Stanowisko lęgowe pliszki górskiej Motacilla cinerea
Nowo wybudowany staw hodowlany na zachód od Lasek. Miejsce rozrodu rzekotki drzewnej żaby trawnej i ropuchy szarej

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis