17.6 C
Kłodzko
czwartek, 28 września 2023
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Cztery osoby wyróżnione tytułem Honorowego Obywatela Miasta Kłodzka

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, która odbyła się w czwartek, 31 sierpnia br. radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu tytułów Honorowego Obywatela Miasta Kłodzka czterem osobom. Wyróżnione przez władze Kłodzka osoby to Zofia Mirska, Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, Tomasz Duszyński i Mirosław Awiżeń.

Zofia Mirska, urodzona w Twierdzy koło Lwowa, po maturze w Cieplicach Śląskich i studiach na Uniwersytecie Wrocławskim związała się z Kłodzkiem. Początkowo jako pracownik merytoryczny w Kłodzkim Ośrodku Kultury, następnie wieloletnia nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku. Wychowała i zainteresowała literaturą wiele pokoleń kłodzczan. Za swoją działalność otrzymała odznakę zasłużonego Działacza Kultury. Jest Honorowym Członkiem Związku Literatów Polskich i Honorowym Członkiem Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Od 40 lat zajmuje się poezją. Od 1980 do 2010 była aktywnym członkiem Kłodzkiego Klubu Literackiego działającego przy Kłodzkim Ośrodku Kultury. Publikowała w licznych pismach, periodykach i almanachach. Jej wiersze były tłumaczone na czeski i ukraiński. W swojej poezji często opisuje Kłodzko i osoby z nim związane m.in. Annę Zelenay, Michała Fostowicza, Marię Dzierżyńską.

Krystyna Oniszczuk-Awiżeń jest polską historyczką, muzealniczką i wydawcą, autorką wielu opracowań z zakresu historii i kultury ziemi kłodzkiej. Wyróżniona przez Radę Krajową Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne Nagrodą im. Anatola J. Omelaniuka za rok 2020 za redakcję książki „Ciekawostki z dziejów Ziemi Kłodzkiej. Pionierskie lata 1945-1950″ (2021). Urodziła się w Kłodzku. Ukończyła Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego, studia na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek archiwalno-edytorski, 1977) oraz podyplomowe Studium Muzeologiczne w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1981). Pracowała w Muzeum Historycznym we Wrocławiu. Od 1984 r jest związana z Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Jest autorką wielu scenariuszy wystaw historycznych w MZK i innych placówkach muzealnych oraz towarzyszących im katalogów i opracowań. Przygotowała siedem wystaw z cyklu „My Kłodzczanie”, prezentujących sylwetki zasłużonych mieszkańców miasta. Jest animatorką kultury, wydawcą, w latach 1991-1998 i od 2004 prezeską oddziału kłodzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1993 r. jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Brama — Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej” i redaktorką naczelną miesięcznika „Przegląd Kulturalny”, ukazującego się jako dodatek do „Bramy” w latach 1997-2005. Jest inicjatorką i redaktorką rocznika kulturalnego „Almanach Ziemi Kłodzkiej”, ukazującego się w latach 2006-2023. Jest członkiem kolegium redakcyjnego „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej” (od 2009), pomysłodawczynią i wydawcą serii „Biblioteka regionalna. Biografie” oraz wielu publikacji popularyzujących wiedzę o ziemi kłodzkiej, opartych o własne badania archiwalne: książek, artykułów o tematyce związanej z historią i kulturą ziemi kłodzkiej, scenariuszy muzealnych wystaw historycznych.

Tomasz Duszyński jest autorem nagradzanego cyklu kryminałów retro pod zbiorczym tytułem „Glatz”, których akcja rozgrywa się w Kłodzku i jego okolicach. Tomasz Duszyński jest pisarzem (fantastyka, literatura historyczna, dziecięca, kryminalna, współczesna), regionalistą, twórcą Strzelińskiego Festiwalu Literatury. Obecnie pełni funkcje dyrektora Miejskiej I Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie. W swoim życiu zawodowym był również dziennikarzem i scenarzystą gier komputerowych. Jego cykl powieściowy „Glatz”, którego akcja rozgrywa się w latach dwudziestych XX wieku w Kłodzku i na Ziemi Kłodzkiej liczy 4 części: „Glatz”, „Glatz. Kraj Pana Boga”, „Glatz. Zamieć” i „Glatz. Goliat”. Pierwsze wydanie ukazało się nakładem Wydawnictwa SQN w 2019 roku. Kolejne tomy publikowane były corocznie do 2022 roku. Promocja nowo wydanych książek za każdym razem była organizowana przez kłodzką bibliotekę i zawsze gromadziła duże grono czytelników. Należy tu podkreślić, że autor za spotkania nie pobiera honorarium. Miłośnicy kryminałów retro wysoko cenią twórczość Tomasza Duszyńskiego, o czym mogą świadczyć nagrody uzyskiwane na ogólnopolskich festiwalach kryminałów, gdzie — oprócz innych wyróżnień — autor zdobywa niemal zawsze nagrodę publiczności.

Mirosław Awiżeń jest polskim działaczem związkowym, dysydentem w okresie PRL, dziennikarzem, wydawcą, poetą, autorem prozy, publicystą. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony w 2014 r. przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Urodził się w Kłodzku. W 1969 ukończył Technikum Kolejowe we Wrocławiu. W latach 1969-1971 pracował w ZGKiM i w PKP w Kłodzku, następnie w PKS i w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacyjnym w Wadowicach i w Kłodzku (1971-1980). W latach 1978-1980 był współzałożycielem Konfederacji Rzeczypospolitej Polskiej Ziemi Kłodzkiej współpracującej z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1980 byt członkiem NSZZ „Solidarność”. W dniach 28-31 sierpnia 1980 r. organizował strajk ostrzegawczy w Kłodzkiej Fabryce Urządzeń Technicznych, a we wrześniu 1980 r. współtworzył tamże Komitet Założycielski „Solidarności”. Następnie został kierownikiem biura Punktu Konsultacyjnego „S” w Kłodzku. Od 13 grudnia 1981 r. koordynował działania podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Ziemi Kłodzkiej. W latach 1981-1989 był działaczem podziemnej „Solidarności”, współzałożycielem i redaktorem pism podziemnych: „Jeż”, „KOS”, „Kurier Kłodzki”, „Solidarność Zwycięży”, „Żółw”, zajmował się również kolportażem książek Instytutu Literackiego w Paryżu i NOWej. Organizował akcje ulotkowe, manifestacje, zbiórki pieniężne na działalność związkową oraz pomoc dla represjonowanych, był pomysłodawcą Mszy za Ojczyznę w kościele Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. Był współorganizatorem wałbrzyskiego oddziału KIK w Kłodzku. Za działalność opozycyjną aresztowany 16 grudnia 1983 r. i więziony w latach 1983-1984. W 1990 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza Szczytnej. Do kwietnia 1993 r był członkiem zespołu redakcyjnego Gazety Gmin”. W 1993 r. założył Oficynę Wydawniczą „Brama”, która w tym samym roku rozpoczęła wydawanie periodyku „Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej”, przekształconej następnie w „Bramę — Gazetę Prowincjonalną Ziemi Kłodzkiej”, której został redaktorem naczelnym. Jest autorem tomiku poetyckiego „Zielone niebo” (1988) oraz prozatorskiej książki wspomnieniowej „Dobrze — trzeba żyć” (2019). Wydawana przez Mirosława Awiżnia „Brama — Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej” od 30 lat pełni niezwykle ważną w środowisku lokalnym rolę. Jest czasopismem powiatowym dokumentującym całokształt życia polityczno-społeczno-kulturalnego regionu.

red.

WAŻNE TEMATY

Wyjątkowe archiwum jezuickie w Kłodzku wciąż kryje niespodzianki

W sobotę, 23 września br. w jezuickiej kolegiacie w Kłodzku odbyło się wyjątkowe wydarzenie - podsumowano ostatnie lata ratowania cennych dokumentów gromadzonych przez jezuitów...

Kręcony w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej „Kajtek Czarodziej” już w listopadzie w kinach

3 listopada br. do kin wejdzie film kręcony w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej latem zeszłego roku pt. "Kajtek Czarodziej" w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz. Jego...

Kłodzko: ulica Nad Kanałem zmienia swój wizerunek

Trwają prace przy ulicy Nad Kanałem w Kłodzku. Zniknął poniszczony beton, w podcieniach zamontowano już kraty i rozebrano stare schody. Jak informuje burmistrz Kłodzka...

Nowa wiata przystankowa stanęła w Międzygórzu

W Międzygórzu w gminie Bystrzyca Kłodzka stanęła nowa wiata przystankowa. Zastąpiła zdemontowany jakoś czas temu wiekowy już przystanek. Nowy, wyczekiwany przystanek powstał we współpracy, Urzędu...

Gmina Radków. Po kłótni z kolegą wybił szyby na plebanii i w pomieszczeniu gospodarczym

Zarzut zniszczenia mienia usłyszał 27-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który rzucając kostkami brukowymi wybił dwie szyby w pomieszczeniu gospodarczym prywatnej posesji oraz w pomieszczeniu plebanii...

Ulica Łąkowa w Kłodzku do przebudowy. Miasto rozstrzygnęło przetarg

Prawie o 400 tys. zł więcej zapłaci miasto Kłodzko za przebudowę ulicy Łąkowej. Do ogłoszonego przetargu zgłosiła się tylko jedna firma - Strabag, która...

Ruszyła kolejna edycja programu „Umiem pływać” w gminie Nowa Ruda

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego najmłodsi uczniowie ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda mogli przystąpić do nauki pływania w ramach kolejnej...

Wody Polskie rozpoczęły rewitalizację Nysy Kłodzkiej. W Kłodzku oznaczono blisko 2000 drzew. Do wycinki?

Od wycinki drzew za kłodzkim stadionem Wody Polskie rozpoczęły rewitalizację koryta Nysy Kłodzkiej. W środę, 27 września br. wystartowały się pierwsze prace. Drzewa wzdłuż...

Drugi start – aktywizacja zawodowa

Uczestnicy mogli zdobywać nowe umiejętności na kursach zawodowych, m.in. w zawodzie asystenta kucharza Niełatwo na nowo zaczynać życie po trzydziestce i to w obcym kraju....

W kłodzkim rynku Bezpartyjni Samorządowcy zaprezentowali kandydatów do Sejmu

We wtorek, 26 września br. w kłodzkim rynku Bezpartyjni Samorządowcy zaprezentowali kandydatów do sejmu w naszym okręgu wyborczym. Są na niej przedsiębiorcy, radni, nauczyciele. Program,...

Rząd rozdzielił pieniądze na zabytki. Do kogo trafią dotacje?

Ogłoszono wyniki drugiego naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie otrzymają m.in. do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu...

Ultraszybkie i wydajne komputery trafiły do lądeckiego magistratu

Gmina Lądek-Zdrój zakupiła 51 ultraszybkich i wydajnych komputerów, które trafiły do lądeckiego magistratu. Nabycie komputerów typu AiO (komputer i monitor w jednym) z dużymi monitorami,...

29 września zostanie oddany do użytku zbiornik przeciwpowodziowy w Krosnowicach

W najbliższy piątek, 29 września br. do użytku zostanie oddany zbiornik przeciwpowodziowy w Krosnowicach - trzeci z czerech budowanych na ziemi kłodzkiej zbiorników. Wybudowany...

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis