Bank Światowy w Kłodzku. Wody Polskie wydają kolejny komunikat

0

W tym tygodniu na ziemi kłodzkiej mają gościć przedstawiciele Banku Światowego. Wstępnie spotkanie zaplanowane jest na 17 maja o godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. A Wody Polskie odcinają się od budowy suchych zbiorników w terenach zabudowanych.

W piątek, 17 maja br. przedstawiciele Banku Światowego mają spotkać się z mieszkańcami ziemi kłodzkiej. Nasza redakcja czeka na oficjalne potwierdzenie przez rzecznika Banku Światowego w Polsce, Filipa Kochana terminu i harmonogramu spotkań (uwaga, może się jeszcze zmienić!). Wizyta przedstawicieli BŚ to efekt lawiny skarg i petycji, które ruszyły po ujawnieniu dokumentu pt. ?Analiza możliwości zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej?, przygotowanego na zlecenie PGW Wody Polskie we Wrocławiu przez firmę Sweco i pokazanego 22 marca br. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Do Zespołu Działu Skargowego Banku Światowego (Grievance Redress Service) do tej pory wpłynęło ponad 2440 podpisów pod petycją zorganizowaną w sieci i liczba ta stale rośnie.

Fala protestów społecznych, która wybuchła po ujawnieniu możliwych lokalizacji kolejnych suchych zbiorników przeciwpowodziowych (pisaliśmy o tym tutaj) na terenach zabudowanych spowodowała, że Wody Polskie ruszyły ze spotkaniami informacyjnymi z mieszkańcami powiatu. Do tej pory odbyły się cztery takie spotkania z mieszkańcami w Międzylesiu, Ścinawce Górnej, Bystrzycy Kłodzkiej i Radochowie. Ostatnie ma mieć miejsce w poniedziałek, 13 maja w Stroniu Śląskim w sali CETIK, o godz. 16.00.

Z kolei wczoraj, 11 maja br., pojawił się już kolejny komunikat specjalny Wód Polskich (w przeciągu 3 tygodni Wody Polskie wydały już cztery oficjalne stanowiska), w którym wprost odcinają się od pomysłów budowania zbiorników przeciwpowodziowych w terenach zabudowanych. Publikujemy go poniżej.

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA ZIEMI KŁODZKIEJ ? KOMUNIKAT SPECJALNY (11 maja 2019 r.)

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o planach inwestycyjnych, dotyczących budowy kolejnych suchych zbiorników przeciwpowodziowych na Ziemi Kłodzkiej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu publikuje specjalny komunikat.

1. W żadnych planach inwestycyjnych Wód Polskich nie ma budowy nowych zbiorników na Ziemi Kłodzkiej.

2. Obecnie na Ziemi Kłodzkiej budowane są cztery tzw. suche zbiorniki przeciwpowodziowe: w Boboszowie na rzece Nysa Kłodzka, w Roztokach na rzece Goworówka, w Szalejowie na rzece Bystrzyca Dusznicka oraz na potoku Duna w Krosnowicach.

3. Program inwestycyjny zakłada wykonanie remontów oraz powiększenie światła przepływów w istniejących korytach rzek i potoków na Ziemi Kłodzkiej do 2023 roku, co dodatkowo zabezpieczy i ochroni przed powodzią mieszkańców regionu oraz ich mienie.

4. Wody Polskie przygotowują się do opracowania nowych planów strategicznych ochrony przeciwpowodziowej regionu, w tym Ziemi Kłodzkiej. W tym celu wykonywane są analizy i przeprowadzane są dyskusje w gronie ekspertów. Wstępne koncepcje są planowane do poddania szerokim konsultacjom społecznym w 2020 roku.

5. Jeżeli na podstawie opracowanych analiz i koncepcji okaże się, że niezbędna będzie dodatkowa retencja przeciwpowodziowa, do realizacji zostaną zaproponowane zbiorniki, jednak wyłącznie w miejscach bezkolizyjnych, o jak najmniejszym wpływie na mieszkańców, infrastrukturę, krajobraz oraz środowisko przyrodnicze.

Fot.ilustracyjne: fb/Radochów MÓWI NIE Wysiedleniom

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis