12 czerwca: III EkoForum – Ladek-Zdrój

0

12 czerwca 2019 r., godz. 13.30, Lądek-Zdrój, Hotel Alhambra

Trzecia edycja EkoForum dedykowana jest Samorządowcom szczebla zarządczego oraz pracownikom gmin odpowiedzialnym za zamo?wienia i nadzo?r w obszarze os?wietlenia. Podczas konferencji zostaną omo?wione zasadnicze problemy gmin zawierające się w gminnych politykach os?wietleniowych. Spotkanie słuz?yc? ma ro?wniez? inwentaryzacji zagadnien? uważanych za najpilniejsze do rozwiązania w skali nie tylko regionalnej ale ro?wniez? krajowej. Konferencję podsumuje pokaz s?wietlny.

Konferencja ma charakter bezpłatny, organizatorzy proszą jednak o przesłanie karty zgłoszeniowej.

Szczegóły i program: www.spacerowa7.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Napisz komentarz
Podaj swój podpis